Yurtdışından Öğrenci Kabul Kontenjanları Öğrenim Ücreti İndirimi

//Yurtdışından Öğrenci Kabul Kontenjanları Öğrenim Ücreti İndirimi

Enstitümüzde Yurtdışından öğrenci kabul kontenjanları (kendi hesabına) kapsamında program süresinde öğrenim görmekte olup, Ankara Üniversitesi Yönetim Kurulu’nun 05/11/2018 tarih ve 1254/30797 sayılı Kararına istinaden  maddi durumu yetersiz ve başarılı öğrencilerin öğrenim ücreti için indirim istemlerini içeren dilekçelerini  en geç 19.11.2018 Pazartesi günü mesai saati bitimine kadar  Enstitümüz Öğrenci İşleri Bürosuna bırakmaları halinde bu talepler adı geçen karar gereği değerlendirmeye alınacaktır.

 

X