Fen Bilimleri Enstitüsü Vizyonu;

Ankara Üniversitesi vizyonu doğrultusunda, Enstitü bünyesinde yer alan Anabilim Dallarındaki lisansüstü eğitim-öğretim programlarında bilimsel tezlerin yürütülmesi ve tamamlanmasında, ülkesel ve evrensel yararlılık, orijinallik ve etik prensiplerden ayrılmaksızın, sürdürülebilir ve nitelikli araştırmalar ile bilime, teknolojiye katkı sağlayacak, sorumlu ve yenilikçi uzmanlar yetiştirilmesidir.

Fen Bilimleri Enstitüsü Misyonu;

Ankara Üniversitesinin araştırma üniversitesi olma hedefi doğrultusunda,

  • Enstitü bünyesindeki mevcut ve köklü Anabilim Dallarının yanı sıra ulusal ve uluslararası gereksinimlere göre yapılandırılacak yeni Anabilim Dallarında lisansüstü eğitim-öğretim çalışmalarının toplam kalite anlayışıyla yürütülmesini teşvik etmek.
  • Hem ulusal öncelikli alanları hem de uluslararası yönelimleri dikkate alarak üniversite-kamu-sanayi işbirliğinin ve disiplinler arası araştırmaların geliştirilmesine destek olacak şekilde lisansüstü programlarda daha iyiye doğru düzenlemeler yapmak.
  • Yönetmelik ve kararlar çerçevesinde lisansüstü tezlerin yürütülmesi süreçlerinde daha pratik, şeffaf, etik ve akademik işleyişi sağlamak.