LİSANSÜSTÜ PROGRAMLARA BAŞVURUDA BULUNACAK YABANCI UYRUKLU ÖĞRENCİLERİN HAZIRLAMASI GEREKEN BELGELER VE BAŞVURU KOŞULLARI

A. YÜKSEK LİSANS PROGRAMI

1. Lisans Mezuniyet Belgesi ya da Diploması (Hem Orjinali, hem de noter Onaylı Türkçe Tercümesi).

2. Not Ortalaması en az 2/4 olan Transkript Belgesi (Hem Orjinali, hem de noter Onaylı Türkçe Tercümesi).

3. Lisans öğrenimini yabancı ülkelerde yapmış olanlar için en az C1 seviyesini gösteren TÖMER Belgesi (Türkiye’de lisans öğrenimi görmüş olanlar muaf tutulacaktır).

4. Son üç yıl içinde girilmiş ALES Sınavı Belgesi ya da GMAT-GRE gibi uluslararası sınav sonuç belgesi (şu anda yürürlükte olan mevzuata göre bu sınavlara sadece giriş şartı aranmakta olup, herhangi bir puan sınırı aranmayacaktır).

5. Tezli Yüksek Lisans öğrenimi yapacaklar için anadilleri dışında ÜDS-KPDS-TOEFL-IELTS gibi YÖK tarafından kabul edilen (İngilizce, Fransızca, Almanca) sınavlarda alınacak sonuç belgesi (ÜDS ve KPDS için en az 50 ve diğer sınavlardan alınacak puanların ise bu puana denk gelen ve Yükseköğretim Kurulu sayfasında bulunan karşılıkları).

6. Tezsiz Yüksek Lisans öğrenimi yapacaklar için yabancı dil şartı yoktur.

7. Lisansüstü programlara başvuruda bulunacak öğrencilerin öncelikle Yükseköğretim Kuruluna giderek almış oldukları diplomaların denkliklerinin olup olmadıkları öğrenilmeli, daha sonra başvuru belgeleri ile başvuruda bulunulacak Anabilim Dalı Başkanlığına gidilerek Anabilim dalı Başkanları ile ön görüşme yapmaları gerekmektedir.

8.  Enstitümüz Lisansüstü Programlara yılda iki defa öğrenci alımı yapılmakta olup (güz ve bahar) kayıt tarihleri, başvuru koşulları ve kontenjanlar ile ilgili tüm duyurular web sayfamızda ilan edilmektedir  http://www.fenbilimleri.ankara.edu.tr . Güz dönemi başvuruları genelde Haziran-Temmuz aylarında, bahar dönemi başvuruları ise Aralık ayı sonu Ocak ayı başlarında yapılmaktadır.

B. DOKTORA PROGRAMI

1. Lisans ve Yüksek Lisans Mezuniyet Belgesi ya da Diploması (Hem Orjinali, hem de noter Onaylı Türkçe Tercümesi).

2. Not Ortalaması en az 3/4 olan Transkript Belgesi (Hem Orjinali, hem de noter Onaylı Türkçe Tercümesi).

3. Lisans veya yüksek lisans öğrenimini yabancı ülkelerde yapmış olanlar için en az C1 seviyesini gösteren TÖMER Belgesi (Türkiye’de lisans veya yüksek lisans öğrenimi görmüş olanlar muaf tutulacaktır).

4. Son üç yıl içinde girilmiş ALES Sınavı Belgesi ya da GMAT-GRE gibi uluslararası sınav sonuç belgesi (şu anda yürürlükte olan mevzuata göre bu sınavlara sadece giriş şartı aranmakta olup, herhangi bir puan sınırı aranmayacaktır).

5. Doktora öğrenimi yapacak adaylar kendi anadilleri dışında ÜDS-KPDS-TOEFL- IELTS gibi YÖK tarafından kabul edilen (İngilizce, Fransızca, Almanca ve Arapça)  sınavlardan alınacak sonuç belgesi (ÜDS ve KPDS için en az 55 ve diğer sınavlardan  alınacak puanların ise bu puana denk gelen ve Yükseköğretim Kurulu sayfasında  bulunan karşılıkları).

6. Lisansüstü programlara başvuruda bulunacak öğrencilerin öncelikle Yükseköğretim Kuruluna giderek almış oldukları diplomaların denkliklerinin olup olmadıkları öğrenilmeli, daha sonra başvuru belgeleri ile başvuruda bulunulacak Anabilim Dalı Başkanlığına gidilerek Anabilim dalı Başkanları ile ön görüşme yapmaları gerekmektedir.

7.  Enstitümüz Lisansüstü Programlara yılda iki defa öğrenci alımı yapılmakta olup (güz ve bahar) kayıt tarihleri, başvuru koşulları ve kontenjanlar ile ilgili tüm duyurular web  sayfamızda ilan edilmektedir ( http://www.fenbilimleri.ankara.edu.tr ). Güz dönemi başvuruları genelde Haziran-Temmuz aylarında, bahar dönemi başvuruları ise Aralık ayı sonu Ocak ayı başlarında yapılmaktadır.