ÖĞRENCİLERİMİZİN DİKKATİNE

ÖĞRENCİLERİMİZİN DİKKATİNE

1- Bilindiği gibi 2005-2006 eğitim-öğretim yılı güz yarıyılı başından itibaren Enstitümüze kayıtlı doktora öğrencilerinin “Doktora Tez Savunma Jüri”leri oluşturulmadan önce Lisansüstü Eğitim-Öğretim Yönetmeliğinin 37/3 ve 22.06.2011 tarih ve 76 sayılı “Fen Bilimleri Enstitüsü Kurul Kararı”na uygun olarak “tez konusuyla ya da alanıyla ilgili, tek ya da çok isimli” yayın yapmış olmaları zorunluluğu vardır.

Enstitümüzce işlemlerin ivedilikle yürütülmesi amacıyla ilgili yayının en geç jüri önerisi yapılmadan önce “Anabilim Dalı” kanalıyla Enstitümüze iletilmiş olması gerekmektedir. Yayını gelmeyen jüri önerileri Enstitümüzce değerlendirmeye alınmayacaktır.

2- Enstitümüz kayıtlı olan öğrencilerin, “Fen Bilimleri Enstitüsü Kurul Kararı” gereğince, diğer öğretim kurumlarından alacakları lisans ve lisansüstü programa ait dersleri (BHP-Bilimsel Hazırlık Programı hariç) Anabilim Dalı Başkanlıkları aracılığıyla yarıyıl başında Enstitümüze bildirmiş olmaları gerekmektedir. Bildirim yapılmadan alınan dersler Enstitü Kurulumuzca değerlendirmeye alınmayacaktır.

Bu durum; öğrencinin herhangi bir programa kayıtlı olmaksızın, Enstitümüzün iradesi dışında başka kurumlardan Enstitümüze kayıt olmadan aldığı dersler için de geçerlidir.