XV.INTERNATİONAL CORROSİON SYMPOSİUM (KORSEM 2018)

Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Kimya Bölümü tarafından 26 - 28.09.2018 tarihleri arasında "XV.International Corrosion Symposium (KORSEM 2018)" adlı Uluslararası Sempozyum düzenlenecektir. Sempozyum ile ilgili detaylı bilgiye http://korsem18.mku.edu.tr/tr/ adresinden ulaşılabilecek olup, konuya ilişkin iletişim@korsem18.org e-posta adresinden iletişim kurulabilecektir.