TÜRKÇE YETERLİK SINAVI (TYS)

Yunus Emre Enstitüsü tarafından yapılmakta olan Türkçe Yeterlik Sınavının uygulama tarihi 12 Ağustos 2017'dir. Soz konusu sınav için başvuru tarihleri 3 Temmuz - 4 Ağustos 2017 olarak bildirilmiştir. Türkçe Yeterlik Sınavı ile ilgili ayrıntılı bilgiye tys.yee.org.tr adresinden ulaşılabilmektedir.