677 SAYILI KHK'NIN 5.MADDESİ UYARINCA ENSTİTÜMÜZE YERLEŞTİRİLECEK ÖĞRENCİLERİN DİKKATİNE

Ankara Üniversitesi Rektörlüğü Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı'nın 03.02.2017 tarih ve E.7558 sayılı yazısı gereği 677 sayılı KHK'nın 5.maddesi uyarınca Harp Akademilerindeki Enstitülerde lisansüstü öğrenim görmekte olan sivil öğrencilerden Enstitümüz "Askeri Elektronik Sistemler Mühendisliği" Anabilim Dalı Yüksek Lisans programlarına yerleştirilen öğrencilerin 27 Şubat - 03 Mart 2017 tarihleri arasında Enstitümüze gelerek kayıt işlemlerini tamamlamaları gerekmektedir. Kayıt işlemleri ile ilgili detaylı bilgi Enstitümüz tarafından kayda gelindiğinde verilecektir.