TÜBİTAK BURS VE DESTEK PROGRAMLARI

TÜBİTAK ülkemizin bilim ve teknoloji alanında kalkınmasına yönelik yurtdışında bulunan yetişmiş insan gücünü yurda çekerek ülkemizde yürütülen araştırma-geliştirme faaliyetlerine katkıda bulunmaları için çeşitli burs ve destek programları yürütmektedir. Bu kapsamda TÜBİTAK Bilim İnsanı Destekleme Daire Başkanlığı (BİDEB)'nca yürütülen programlar ve içerikleri hakkındaki bilgilere http://www.tubitak.gov.tr/ adresinde Burslar kısmından ulaşılabilmektedir.