DİLEKÇELER

İlgili Olduğu Konu

Dilekçe Adı

Dilekçe No

Öğrenci Belgesi ve Transkript Dilekçeleri

Öğrenci Belgesi İstem Dilekçesi

1.1

Transkript İstem Dilekçesi

1.2

Kayıt İle İlgili Dilekçeler

Kayıt Dondurma İstem Dilekçesi

2.1

Kayıt Sildirme İstem Dilekçesi

2.2

Derslerle İlgili Dilekçeler

Diğer Enstitü/Yükseköğretim Kurumlarından Ders Alma İstem Dilekçesi

3.1

Program Dışı Alınan Derslerin Krediye Saydırılması İçin Başvuru Dilekçesi (Özel Öğrenci Olarak Alınan Dersler İçin)

3.2

Program Dışı Alınan Derslerin Krediye Saydırılması İçin Başvuru Dilekçesi (Tamamlanmamış Lisansüstü Bir Programda Alınan Dersler İçin)

3.3

Başarısız Dersin Yerine Yeni Ders Önerisi Dilekçesi

3.4

Danışmanlık ve Tez İle İlgili Dilekçeler

Danışman Değişikliği İstem Dilekçesi

4.1

Eş Danışman İstem Dilekçesi

4.2

Tezli Yüksek Lisans Tez Konusu Değişikliği İstem Dilekçesi

4.3
Doktora Tez Önerisi Değişikliği İstem Dilekçesi 4.4

Tez İzleme Komitesi (TİK) Değişikliği İstem Dilekçesi

4.5

Programlar Arası Geçiş Dilekçesi

Tezsiz/Tezli Yüksek Lisans Programları Arasında Geçiş İstem Dİlekçesi

5.1

Doktora Yeterlik Sınavı

Doktora Yeterlik Sınavı Başvuru İstem Dilekçesi

6.1

Mezuniyet Belgesi İstem Dilekçeleri

Tezli Yüksek Lisans/Doktora Geçici Mezuniyet Belgesi İstem Dilekçesi

7.1

Tezsiz Yüksek Lisans Geçici Mezuniyet Belgesi İstem Dilekçesi

7.2

Askerlik İle İlgili Dilekçeler

Askerlik Sevk Tehiri İstem Dilekçesi

8.1

Askerlik Sevk Tehiri İptal İstem Dilekçesi

8.2

Araştırma Görevlisi Askerlik Dönüşü Göreve Başlama İstem Dilekçesi

8.3

Araştırma Görevlileri İçin Genel Dilekçe

Genel Dilekçe

9.1

Yurtiçi, Yurtdışı Görevlendirme ve Görev Yolluğu, Seyahat Dilekçeleri

Yurtdışı Görevlendirmeler İçin Pasaport Dilekçesi

10.1

Yurtdışından Dönen Araştırma Görevlisi İçin Göreve Başlama İstem Dilekçesi

10.2

Yurtiçi ve Yurtdışı Görevlendirmeleri İçin Doldurulması Gereken Dilekçe Örneği

10.3

Geçici Görev Yolluğu İstem Dilekçesi

10.4

Seyahat Sonuç Raporu

10.5

İzin Dilekçeleri

Akademik Personel İzin İstem Dilekçesi

11.1

İdari Personel İçin Kısa Süreli İzin ve Görev Belgesi

11.2

Taşınır İstek

Taşınır İstek Belgesi

12.1

Telafi Dilekçeleri

Ders Telafi Dilekçesi

13.1

Not Bildirim Telafi Dilekçesi

13.2

Maddi Hata Not Bildirim Dilekçesi

13.3