FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ'NDE YAPILAN SON DÜZENLEMELER

Fen Bilimleri Enstitüsü’nde yapılan son düzenlemeler aşağıda belirtilmiştir.

1. Tezli Yüksek Lisans, Doktora ve Birleştirilmiş Yüksek Lisans-Doktora programı seminerleri, onaylanmış seminer tutanağı, duyuru ve katılım listesi ile birlikte sadece CD olarak, Enstitü’ye Ana Bilim Dalı üst yazısı ekinde teslim edilecektir. Öğrenci ya da Anabilim dalı isterse Enstitüden seminer kapağı alarak cilt yapabilir.

2. Tezsiz Yüksek Lisans dönem projeleri de, onaylanmış sunum tutanağı, duyuru ve katılım listesi ile birlikte sadece CD olarak, Enstitü’ye Anabilim Dalı üst yazısı ekinde sunulacaktır. Öğrenci ya da Anabilim dalı isterse Enstitüden dönem projesi kapağı alarak cilt yapabilir.

3. Tezli Yüksek Lisans, Doktora ve Birleştirilmiş Yüksek Lisans-Doktora eğitiminde uzatma talebine gerek yoktur.

4. TİK toplantılarında, ilk öneriden sonraki dönemler için TİK raporlarını eklemeden, sadece onaylanmış tutanakların Enstitümüze gönderilmesi yeterlidir.

5. Öğretim üyeleri ders telafilerini dersin yapıldığı tarihten önce değil, sonraki bir tarih için teklif edebilirler.

6. Derslerle ilgili sınav kağıtlarının ya da puanlama yapılan ödev belgelerinin Enstitümüze gönderilmesine gerek yoktur. İlgili öğretim üyesi bu evrakları 5 yıl süre ile (herhangi bir hukuki gerekçeye cevap verme gereği için) saklayabilir.

7. Öğretim üyeleri dersin notlarını web’de girdikten sonra, alacakları not bildirim formu çıktısının birini onaylayarak Anabilim Dalı kanalı ile Enstitüye gönderecek, diğeri Anabilim Dalı’nda kalacaktır. Ayrıca dersler için protokol gönderilmeyecektir.