100/2000 YÖK PROJESİ

100/2000 YÖK Doktora Başvuru İlanı

Dilekçe Örneği

YÖK Tarafından Verilecek Burslara İlişkin Usul ve Esaslar

 

2017-2018 Eğitim-Öğretim Yılı Güz Yarıyılı Burs Almaya Hak Kazanan Öğrencilerimiz;

ALAN ADI

ÖĞRENCİNİN ADI SOYADI

Sürdürülebilir, Etkin Tarım

Eren YILMAZ

Sürdürülebilir, Etkin Tarım

Naciye Sena ÇAĞATAY

Sürdürülebilir, Etkin Tarım

Nergiz Zeynep YEĞİR