TARİHÇE

 

Üniversitemizde Fen Bilimleri alanında lisansüstü eğitim-öğretim faaliyetleri 1969 - 1982 yılları arasında Diploma Sonrası Yüksekokul tarafından yürütülmekte iken, 20 Temmuz 1982 tarihinde 2547 Sayılı Yükseköğretim Kanunu kapsamında Ankara Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü kurulmuştur. Enstitümüz 1982’de öncelikle Ziraat ve Fen Fakülteleri olmak üzere iki fakültede 17 Anabilim Dalında lisansüstü eğitim-öğretim faaliyetlerine başlamıştır. Halen örgün öğretimde, Ziraat, Fen ve Mühendislik Fakültelerinin toplam 28 Anabilim Dalında, 25 Tezli Yüksek Lisans, 18 Tezsiz Yüksek Lisans ve 24 Doktora programı,  II. öğretim kapsamında ise Gayrimenkul Geliştirme ve Yönetimi ile Uzaktan Eğitim Enformatik Anabilim Dallarında lisansüstü programlar yürütülmektedir.

Ankara Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsünün temel amacı; Üniversitemizin bir araştırma üniversitesi olması hedefine paralel şekilde bünyesindeki Anabilim Dallarının daha aktif bir şekilde araştırmalara ağırlık vermesini sağlamak, araştırma kaynaklarını, lisansüstü öğrenci sayısını arttırmak, disiplinler arası araştırmaları desteklemek, ülkemizde yeni kurulan üniversitelere öğretim üyesi yetiştirmek ve lisansüstü programlarımıza uluslararası öğrencileri daha çok çekmektir.

Uluslararasılaşma, bilimsel kalite, bilimsel etik ile  ülkesel ve evrensel öncelikli konularda tezlerin gerçekleşmesi ve bunların bilimsel yayına dönüşmesinin sağlanması Fen Bilimleri Enstitüsünün öncelikli görevleridir.

 

 

ANKARA ÜNİVERSİTESİ

LİSANSÜSTÜ EĞİTİMDE (YÜKSEK LİSANS VE DOKTORA ÖĞRENİMİNDE) GÖREV YAPAN MÜDÜRLERİN KRONOLOJİK TARİHÇESİ

 

DİPLOMA SONRASI YÜKSEK OKUL ADIYLA

 ADI SOYADI

GÖREV YAPTIĞI TARİH 

 1.

 Prof.Dr.Nurinnisa ÖZBEK

16.01.1969-16.09.1973

 2.

 Prof.Dr.Ali BALABAN

17.09.1973-09.04.1975

 3.

 Prof.Dr.Nuri MUNSUZ

17.04.1975-07.09.1982

FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ ADIYLA

 4.

 Prof.Dr.Cengiz ULUÇAY

07.09.1982-02.01.1984

 5.

 Prof.Dr.Orhan DÜZGÜNEŞ

02.01.1984-01.01.1985

 6.

 Prof.Dr.Nuri AKKAŞ

01.07.1985-15.09.1987

 7.

 Prof.Dr.Burhan KACAR

15.09.1987-07.09.1993

 8.

 Prof.Dr.Cemal AYDIN

07.09.1993-29.11.1993

 9.

 Prof.Dr.Öner ÇAKAR

29.11.1993-29.11.1996

 10.

 Prof.Dr.Aziz EKŞİ

29.11.1996-11.01.1999

 11.

 Prof.Dr.Esma KILIÇ

25.02.1999-26.02.2002

 12.

 Prof.Dr.Metin OLGUN

26.02.2002-26.02.2005

 13.

 Prof.Dr.Ülkü MEHMETOĞLU

26.02.2005-04.03.2008

 14.

 Prof.Dr.Orhan ATAKOL

04.03.2008-04.03.2011

 15.

 Prof.Dr.Özer KOLSARICI

04.03.2011-07.01.2013

 16.

 Prof.Dr.İbrahim DEMİR

07.01.2013-02.01.2017

 17.

 Prof.Dr.Atila YETİŞEMİYEN

02.01.2017-   ----