BOLOGNA SÜRECİ

Fen Bilimleri Enstitüsü, Üniversitemizin 28.08.2013 tarih – 371/3162 sayılı Senato Kararı gereğince, Bologna Süreci ile ilgili çalışmalarına 2013-2014 güz yarıyılında başlamıştır.

Her bir Anabilim Dalının kendi belirlediği Bologna Temsilcilerinin ve dönemin Ankara Üniversitesi Bologna Koordinatörünün de katıldığı,  21.11.2013, 12.12.2013, 06.01.2014, 13.02.2014, 24.04.2014 ve 30.05.2014 tarihlerinde 6 adet toplantı yapılmış ve dersler Tezsiz Yüksek Lisans, Tezli Yüksek Lisans ve Doktora düzeylerinde zorunlu ve seçmeli olacak şekilde düzenlenerek, 07.01.2015 tarihinde yapılan Fen Bilimleri Enstitüsü 82. Kurul Toplantısında kabul edilmiştir.

Bu süreç içinde, Üniversitemizin 03.12.2013 tarih – 376/3191 sayılı Senato Kararı gereğince mezuniyet için, Tezsiz Yüksek Lisans öğrencisinin 90 AKTS, Tezli Yüksek Lisans öğrencisinin 120 AKTS, Tezli Yüksek Lisans derecesi ile kayıt yaptıran Doktora öğrencisi 240 AKTS ve  Lisans derecesi ile kayıt yaptıran Doktora öğrencisinin 300 AKTS tamamlaması gerektiğine karar verilmiştir. Bu karar çerçevesinde, 03.12.2013 tarih - 376/3191  sayılı ve 24.03.2014 tarih – 385/3257 sayılı Senato Kararları ile Tezsiz YL, Tezli YL ve Doktora düzeylerindeki ders, seminer, tez vb. aktivitelerin AKTS kredilerinin son şekli kabul edilmiştir. Fen Bilimleri Enstitüsü Bologna Eşgüdüm Çalışmaları kapsamında 13.02.2014 tarihinde yapılan toplantıda, A.Ü. Fen Bilimleri Enstitüsü “Bologna Süreci İlkeleri” 9 madde halinde son şeklini almıştır. Bu ilkeler çerçevesinde, “Fen Bilimleri Enstitüsü Bologna Ders Kataloğu” ekte yer alan son şeklini almıştır. Bu derslerin tümü Bologna kodlarıyla beraber Üniversitemizin Öğrenci Bilgi Sistemi (OBS) nde yer almaktadır. Derslerin içerikleri ve kazanımlarının sisteme girilmesi ilgili öğretim üyeleri tarafından yapılmaktadır. Bu süreç tamamlanana kadar, öğrencilerin ders seçimleri önceden olduğu gibi devam edecektir.

Ancak; 28.11.2016 tarih ve 29902 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Ankara Üniversitesi Lisansüstü Eğitim Öğretim Yönetmeliği sebebiyle; 2016-2017 Güz yarıyılından itibaren yeni kayıt yaptıran öğrencilerde mezuniyet işlemleri AKTS kredileri ve ilgili yönetmeliğin esasları göz önüne alınarak yapılmak zorundadır. Dolayısıyla; 2016-2017 Güz yarıyılından itibaren kayıt yaptıran öğrencilerin, Enstitümüze yapılacak olan mezuniyet başvurularında aşağıdaki süre ve AKTS kredi koşullarına dikkat edilmelidir:

1) Tezsiz Yüksek Lisans öğrencisi en az 2 yarıyıl (90 AKTS) , en çok 3 yarıyılda (Bkz.Ek2)

2) Tezli Yüksek Lisans öğrencisi en az 4 yarıyıl (120 AKTS) , en çok 6 yarıyıl (Bkz.Ek2)

3) Tezli Yüksek Lisans derecesi ile kayıt yaptıran Doktora öğrencisi  en az 8 yarıyıl (240 AKTS) en çok 12 yarıyıl (Bkz.Ek3)

4) Lisans derecesi ile kayıt yaptıran Doktora öğrencisi en az 10 yarıyıl (300 AKTS)  en çok 14 yarıyıl

(Ayrıntılı bilgi için, bkz. 28.11.2016 tarih ve 29902 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Ankara Üniversitesi Lisansüstü Eğitim Öğretim Yönetmeliği)  

 

Bu bağlamda, Sevgili Öğrencilerimizin mezuniyet aşamasında mağdur olmaması için, ilgili Anabilim Dallarının ve Danışmanların azami hassasiyeti göstermeleri gerekmektedir.

Saygılarımızla…

 

Aralık 2016

Fen Bilimleri Enstitüsü Yönetimi

 

Bologna Ders Kataloğu