FORMLAR

 

İlgili Olduğu Konu

Form Adı

Form No

Danışman Tercih Formu

Öğrenciler İçin Danışman Tercih Formu

TYL-YL-D/03

Bilimsel Hazırlık Programı İle İlgili Formlar

Bilimsel Hazırlık Programı Ders Kayıt Formu

TYL-YL-D/04

Bilimsel Hazırlık Programını Tamamlayan Öğrenciler İçin Anabilim Dalının Doldurması Gereken Form

TYL-YL-D/08

Dersler İle İlgili Formlar

Ders Öneri Formu

TYL-YL-D/09

Ders Bilgi Formu

Bologna

Doktora/Bütünleşik Doktora Programı Ders Kayıt Formu

D/02

Tezli Yüksek Lisans Programı Ders Kayıt Formu

YL/02

Tezsiz Yüksek Lisans Programı Ders Kayıt Formu

TYL/02

Özel Öğrenci Ders Kayıt Formu

TYL-YL-D/01

Farklı Üniversite/Enstitü Öğrencileri İçin Ders Kayıt Formu

TYL-YL-D/02

Ders Değişikliği Formu

TYL-YL-D/07

Seminer İle İlgili Formlar

Seminer Sunumu

YL-D/02

Seminer Değerlendirme Tutanağı

YL-D/03

Seminer Programı

YL-D/08

Dönem Projesi İle İlgili Formlar

Tezsiz Yüksek Lisans Dönem Projesi Sunumu

TYL/03

Tezsiz Yüksek Lisans Dönem Projesi Tutanağı

TYL/04

Tezsiz Yüksek Lisans Dönem Projesi Programı

TYL/05

Tezler İle İlgili Formlar

Tezli Yüksek Lisans Tez Konusu Hazırlama Formu

YL/03

Doktora Tez Önerisi Hazırlama Formu

D/01

Yüksek Lisans Tez Savunma Jüri Önerisi Formu

YL/01

Doktora Tez Savunma Jüri Önerisi Formu

D/10

Tez Savunması

YL-D/04

Lisansüstü Tez Değerlendirme Kişisel Rapor

YL-D/05

Lisansüstü Tez Değerlendirme ve Sınav Tutanağı

YL-D/06

Doktora Yeterlik

Doktora Yeterlik Komitesi Önerisi Formu

D/11

Doktora Yeterlik Sınavı Tutanağı

D/03

Doktora Tez Önerisi Formları ve TİK Tutanağı

Doktora Tez Önerisi Savunması

D/04

Tez İzleme Komitesi Oluşturma Formu

D/07

Tez İzleme Komitesi Doktora Tez Önerisi Değerlendirme Tutanağı

D/05

Tez İzleme Komitesi (TİK) Tutanağı

D/06

Katılım Listesi Formu

Katılım Listesi

TYL-YL-D/05

Referans Mektubu Formu

Referans Mektubu

TYL-YL-D/06

Araştırma Görevlileri Değerlendirme Formu

Araştırma Görevlileri Değerlendirme Formu

YL-D/07