SU ÜRÜNLERİ » DERS KATALOĞU

Dersin Kodu Adı Kredisi
817501 Balıklarda Markalama Yöntemleri 2-2-0
Balıklarda markalama işleminin amaçları, markalama işlemi ve çeşitli markaların tanımları, balıkların yakalanması, markalanması, suya salınması ve markaların teşhisinde kullanılan araç ve gereçlerin tanımları, etiketleme, yüzgeç kesme ve biyolojik etiketlerle markalama metotları.
817502 Sazan Üretim Tekniği 2-2-0
Sazan üretiminin dünya ve Türkiye'deki durumu, sazanın morfolojik özellikleri, üretim tesislerinin projelendirilmesi, yavru üretimi, sazan havuzları ve gübrelenmesi, sazan yetiştiriciliğinde polikültür şekilleri, doğal ve yapay sazan yemleri.
817503 Turna ve Sudak Yetiştiriciliği 2-0-0
Turna ve sudak balıklarının biyolojik özellikleri, doğal ve yapay döl alma yöntemleri, kanal, küvet ve havuzlarda yavrularının büyütülmesi, doğal sulara stoklanması.
817504 Kefal Yetiştiriciliği 2-2-0
Kefal balıklarının taksonomik sınıflandırılması, morfolojik özellikleri, biyolojileri, kefal yavrularının doğal avcılığı ve değerlendirilmesi, yapay yöntemle yavru üretilmesi, yavruların taşınması, tatlı suya adaptasyonu, bakımı ve beslenmesi.
817505 Alabalık Üretim Tekniği 2-2-0
Ülkemizdeki ve dünyadaki alabalıkların genel özellikleri, bir alabalık üretim tesisinin seçiminde önemli faktörler, tesisi oluşturan üniteler, damızlık balıkların özellikleri, sağım yöntemleri, kuluçka araçları, yavrudan başlayıp pazarlık büyüklüğe kadar bakım, beslenme ve nakliye.
817506 Yılan Balığı Yetiştiriciliği 2-2-0
Yılan balıklarının sistematikdeki yeri, morfolojik özellikleri, biyolojileri, avlama araç ve yöntemleri, yetiştirme yöntemleri, yavru temini, yetiştiricilikte çevre koşullarının önemi, yemleme prensip ve yöntemleri, yılan balıklarının taşıma ve pazarlanması.
817507 Deniz Kirlenmesi 2-2-0
Deniz kirlenmesi mekanizmasi, kirlenmenin ana unsurlari (Kimyasal, Biyolojik, Fiziksel, Radyoaktif kirlenme vs.), kirlenmenin canlilara etkisi, sorunlari ve deniz kirlenmesinin yasal durumu.
817508 Karides Üretim Tekniği 2-2-0
Karideslerin sistematikdeki yeri, morfolojik özellikleri, yetiştiriciliği yapılan türlerin biyolojileri, karides yetiştirme yöntemleri, avlama metodları, taşıma ve değerlendirme.
817509 Tatlısu İstakozu Üretim Tekniği 2-2-0
Tatlısu istakozunun sistematikdeki yeri, morfolojik özellikleri, yetiştiriciliği yapılan türlerin doğal yaşamı, üreme özellikleri, yetiştiriciliği yapılan kerevit türleri, yapay yetiştirme yöntemleri, avlama metodları, taşıma, değerlendirme şekilleri, Türkiye'de tatlısu istakozu üretimi ve sorunları.
817510 Yayın Yetiştiriciliği 2-2-0
Yayın balıkları (Avrupa yayın balığı, karabalık vs.), morfolojileri, biyolojileri, doğal üreme, yarı doğal ve yapay üretim yöntemleri, damızlıkların özellikleri, yavruların beslenme ve büyütülmeleri, doğal sulara stoklanmaları.
817511 Paraziter Balık Hastalıkları 2-2-0
Balıklarda görülen ve hastalık yapan parazitler (ektoparazitler, endoparazitler vs.), balıklar üzerindeki zararlı etkileri, parazitlerin tespitindeki yöntemler, parazitlere karşı koruma ve tedavi metodları.
817512 Bakteriyal ve Viral Balık Hastalıkları 3-0-0
Balıklarda görülen bakteriyal ve viral hastalıklar (özellikle salgın halinde seyreden ve işletmelerde büyük zararlar meydana getirenler) Etiyoloji, teşhis, tedavi ve koruma yöntemleri.
817513 Ot Sazanı Üretimi 3-0-0
Ot sazanının (Ctenopharyngodon idella Val.) sistematik özelliği, adaptasyonu, üremesi, anaçlarının seçimi, cinsi olgunluğu, üremeye hazırlanması, suni döllenme, yumurtaların açılması, larvaların bakımı, beslenmesi, sayılması, nakli, stoklanması, büyütülmesi, havuz, kanal, göl ve göletlerde ferdi ve polikültür yetiştiriciliği, hastalıkları.
817514 Akvaryum Bitkileri 2-2-0
Akvaryum bitkilerinin önemi, genel özellikleri, ısı ve ışık ihtiyaçları, türleri (çabuk büyüyen dekoratif saplı bitkiler Cryptocoryna, Amazon, Vallisneria vb) bakımı ve gelişme bozuklukları.
817516 Polikültür Balık Yetiştiriciliği 2-0-0
Sazanla birlikte yetiştirilecek balık türlerinin (ot ve gümüş sazanı, kadife balığı, yayın, sudak gibi) kombine üretim olanakları, üretim prensipleri, stok miktarlarının saptanması, bu tarz yetiştiricilikte ördekle kombinasyon sonucu havuzların gübrelenmesiyle birlikte yan ürün olarak ördek üretimi, bir yazlık, iki yazlık ve sofralık balık üretimi.
817517 Akustik Sistemler 2-2-0
Akustik sistemlerin (sonar ve echosounder) genel yapısı ve fonksiyonları, kullanma amaçları ve yerleri, hidroakustik, akustik sistemler ve balık arasındaki ilişkiler, balık sürülerinin bulunuşu ve balık biyomasını tahmin yöntemleri.
817518 Mersin Balığı Üretim Tekniği 2-0-0
Acipenseridae familyasi türlerinin morfolojisi, biyolojisi, dogal ve yapay yavru elde edilmesi, yavrularin küvet, kombine ve havuz metotlariyla büyütülmesi, havuzlar, kafesler ve küvetlerde pazarlik büyüklüge kadar yetistirme
817519 Kafeslerde Yetistiricilik 2-0-0
Kafes tesislerinin tipleri, yapilari, kafeslerin yetistirilecegi su ortaminin kosullari, kafeslerde yetistiricilik çesitleri, bu sistemde balik ve kabuklu su ürünleri üretim metotlari.
817520 Midye ve Istiridye Yetiştiriciliği 2-2-0
Midye (Mytilus) ve istiridye (Ostrea) türlerinin genel özellikleri, biyolojileri yetistirme tekniklerinin prensipleri ve bu ürünlerin degerlendirilmesi.
817521 Çevreye Bağlı Balık Hastalıkları 2-0-0
Su sicakligi, oksijen azligi, karbondioksit fazlaligi, pH degiskenligine göre asit ve baz hastaligi, elektrolite, isik, röntgen ve radyoaktivite isinlarinin zararlari, aninda zehirlenmeler (agir metaller, arsenik, amonyak, klor, fenol, siyanür vs.).
817522 Su Kirliliği Kontrol Prensipleri 2-2-0
Su kalitesi idaresine iliskin genel kavramlar, (su kalitesi standartlari) evsel ve endüstriyel atik sularin özellikleri, dogal sularda kirlilik etkilerinin analizi ve atik sularin biyolojik, fiziksel-kimyasal aritilmasi ile oksijen transferi ve havalandirma konulari ile ilgili prensipler.
817523 Çipura Balığı ve Yetistiriciliği 2-2-0
Çipura baliginin morfolojik özellikleri, biyolojisi, yavrularin dogal avciligi ve degerlendirilmesi ile yapay yöntemle yavru üretilmesi, yavrularin tasinmasi, bakim ve beslenmesi. Sofralik çipura yetistiriciligi.
817524 Deniz Levreği Yetiştiriciliği 2-2-0
Deniz levreginin morfoloji ve biyolojisi, yavrularin avciligi, yavru üretim teknigi, sofralik balik yetistiriciligi, yavrularin tasinmasi, bakim ve beslenmesi.
817525 Salmon Yetistiriciligi 2-2-0
Ticari olarak önem tasiyan türler ve ayrim anahtarlari, salmonlarin biyolojisi ve çevre istekleri, larva, fry, parr ve smolt üretim teknigi, smolt tasinmasi, sofralik salmon yetistiriciligi, bakimi, yemleri ve beslenmesi, uygun yetistirme alani seçimi, kafes tipleri, hasadi ve pazarlanmasi.
817527 Göl ve Göletlerin Idaresi 3-0-0
Göllerin siniflandirilmasi, fiziksel, kimyasal ve biyolojik özellikleri, litoral bölge ve canlilari, göllerin islevleri ve kara ile interaksiyonu, erozyon ve filtrasyon, koruma ve amenajmani.
817528 Mikroalg ve Rotifer Üretimi 2-2-0
Akuakültürde kullanilan türler, optimum çevre istekleri, üretim teknigi, üretimde kullanilan araç ve gereçler, sistem dizayni, zenginlestiriciler, açik ve kapali üretim modelleri.
817529 Artemia Yetistiriciliği ve Akuakültürde Kullanımı 2-2-0
Artemia'nin morfoloji ve biyolojisi, tuzluluk, havalandirma ve isik gibi çevre istekleri, üremesi, artemia yumurtalarinin özellikleri, yumurtadan larva çikisini etkileyen faktörler, bakim, besleme ve zenginlestiriciler, dekapsülasyon, kuluçka tanklari, larva özellikleri ve akuakültürde kullanimi, besin degeri, üretim teknikleri.
817531 Akvaryum Balıklarının Hastalıkları 2-2-0
Balıklarda hastalığa neden olan faktörler, muayene yöntemleri, akvaryum balıklarında sık rastlanan viral, bakteriyel, mantar ve paraziter hastalıklar, belirli akvaryum balıklarında sık görülen hastalıklar, tedavi yöntemleri.
817532 Japon Balığı ve Süs Sazanı Yetiştiriciliği 2-2-0
Japon balığı ve süs sazanının biyolojisi, çeşitli kültür ırkları, bakımı, besleme ve yemlemesi, üretimi ve hastalıkları.
817533 Deniz Balıklarının Hastalıkları 2-2-0
Deniz balıklarının önemli viral, bakteriyel, mantar ve paraziter hastalıklarının etkeni, semptomları, teşhisi, koruyucu önlemleri ve tedavisi, tümörleri ve tümör benzeri oluşumları, deniz balıklarının çevreden kaynaklanan hastalıkları.
817534 Alabalık Hastalıkları 2-2-0
Gökkuşağı alabalıklarında sıkça rastlanan hastalıkların teşhisi, tedavisi ile viral ve bakteriyel hastalıkların teşhisi tedavisi ile viral ve bakteriyel hastalıkların yanısıra protozoan, metazoan parazitler tümörler ve etkeni kesin olmayan hastalıklar, bakım ve beslenmeden kaynaklanan sorunlar.
817535 Balık Metabolizmasının Genel Esasları 3-0-0
Balıklarda karbonhidrat metabolizması, glikolizis, glukonegenezis, glikojen metabolizması, sitrik asit döngüsü, amino asit metabolizması, amino asit sentezi ve parçalanması, proteinlerin besin değeri, amino asit ve protein ihtiyacını etkileyen faktörler, amino asit ihtiyacının belirlenmesi, yağ metabolizması, yağ asitlerinin biyosentezi ve oksidasyonu, balıkların yağ asitleri ihtiyacı, balıklarda vitamin ve mineral metabolizması, hormonlarda metabolizma ve büyümenin düzenlenmesi.
817536 Balık Göçlerine Yardımcı Sistemler 3-0-0
Balıkların yüzme karakteristikleri, barajların balık göçleri üzerindeki etkileri, kullanılmakta olan balık geçiş yapıları, Borland tipi balık merdiveni, balık merdivenlerinin etkinliğinin arttırılması, hidrolik ve mekanik balık asansörleri.
817538 Balık Stokları Tahmininde Uzaktan Algılama 3-0-0
Uzaktan algılama sisteminin tanımı ve özellikleri, uzaktan algılamanın balıkçılıkta kullanımı, direkt metodlar, indirekt metodlar, balıkçılık etkinliklerine destek sistem.
817539 Balık Hasadı ve Hasat Sonrası İşlemler 2-2-0
Balık hasat yöntemleri, balık hasatındaki kayıplar, geleneksel ve modern hasat sonrası işlemler, içsu balıklarında hasat sonrası kayıplar, hasat sonrası kayıpları azaltma yöntemleri.
817541 Sulak Alanlarda Balıkçılık ve Amenajmanı 3-0-0
Sulak alanların tanımı ve sınıflandırılması, özellikleri ve işlevleri, biyolojik manipülasyon, hidrolik amenajman, balıkçılık yöntemleri, verimin artırılması, sulak alanların korunması ve amenajmanı.
817542 Beslenmeye Bağlı Balık Hastalıkları 2-0-0
Yemlerdeki protein noksanlığı, yağ azlığı, mineral ve iz element eksikliği, küflenmiş yemlerin etkisi, Avitaminoz ile Lipoid karaciğer dejenerasyonu.
817543 Balık Hastalıkları Tedavi Yöntemleri 2-2-0
Koruyucu tedavi (Hijyenik önlemler ve aşılama, küratif tedavide kullanılan ilaçlar, kimyasal maddeler, sulfonamid, antibiotik) ile dezenfeksiyon maddelerinin kullanımı dozları ve uygulama metodları.
817544 Balıklarda Stres Faktörleri 3-0-0
Balıklarda stresin biyolojik indikatörleri, stres kaynaklarına balıkların moleküler ve biyokimyasal reaksiyonları ve bunun çevresel izlemede kullanımı, balıklarda çevresel stresin ölçümü, stresin populasyon-seviye indikatörleri, balıklarda stresin neden olduğu azalmaların tahmininde ekosistem, çevresel bozulmanın indikatörü olarak balık toplulukları.
817545 Su Ürünleri Yetiştiriciliğinde Amenajman 3-0-0
Su ürünleri yetiştiricilik sistemleri ve balık kültürünün esasları, kültür sistemleri amenajmanının esasları, üretim stratejileri, yönetim analizleri için kayıt tutulması, üretimi sınırlayan faktörler, su ve sağlık amenajmanı.
817546 Balıkçılıkta Kantitatif Stok Tahmin Yöntemleri 3-0-0
Stok tahminin önemi, avlanan populasyonların davranış biçimleri ve balık populasyonlarının gözlenmesi, parametre tahmini, model-veri ilişkilendirilmesi, biyokütle dinamik modelleri, gerçek populasyon analizleri, populasyon büyüklüğü ve veriminin tahmin metodları, balık büyüklüğü ve gelişmesi verilerin analizi, çok tür analizi.
817548 Tatlısu İstakozu Hastalıkları 2-2-0
Tatlısu istakozunun hastalık etkenlerine karşı duyarlılığı, patojenik mantar türleri, özellikle epizootiye neden olan mantar (Aphanomyces astaci), bulaşma şekilleri ve korunma önlemleri, tatlısu istakozunda görülen bakteriyel infeksiyonlar ve etkileri, protozoon ve metazoon parazitler, identifikasyon ve korunma yöntemleri.
817549 Biyolojik İndikatörlerle Su Kalitesini Belirleme Metodları 2-2-0
Su ürünleri yetiştiriciliği açısından içsu ve deniz sularının kalite özellikleri, saprobik sistem, su kalitesinin indikatörü olarak kullanılan; mikroorganizma, protozoa, rotifer, alg, fitoplankton, makroomurgasiz, makrofit ve balıklar, biyolojik indikatörlerle su kalitesini belirleme metodlarının değerlendirilmesi.
817550 Limnoekoloji - Göl ve Akarsu Ekolojisi 2-2-0
Limnoekolojik araştırma metodları, sucul ortamların yapıları, populasyonları, kaynakların paylaşımı, avcı-av ilişkileri, otlanma, saldırganlık, parazitizm, ortak yaşam, tür zenginliği ve çeşitlilik, göl, akarsu toplulukları, göl ve akarsu ekosistemleri, enerji kaynakları ve transferi, trofik seviye, besin piramiti, karbon, azot, fosfor ve silikat dönüşümleri.
817551 Balıklarda Bağışıklık Sistemi 2-2-0
Balıkların bağışıklık sisteminde görev alan hücre, doku ve organlar, hücresel ve humoral bağışıklığın balıktaki gelişimi, bakteriyel, viral, parazitler ve mantar hastalıklarına karşı gelişen spesifik ve spesifik olmayan bağışık yanıt, balıklarda aşı uygulamaları ve karşılaşılan problemler.
817552 Tilapya Yetiştiriciliği 2-2-0
Biyolojik özellikleri dağılımı, taksonomisi, su kalitesi, besinleri, tuzluluğa toleransı, sıcaklığa toleransı, üremeleri, yetiştiricilik teknikleri, tür seçimi, stoklama uygulamaları, melezleme, hormonla cinsiyet dönüşümü, karışık cinsiyete yetiştiricilik, erkek monoseks yetiştiricilik, ekstansif yetiştiricik, yarı entansif yetiştiricilik, entansif yetiştiricilik, polikültür yetiştiricilik, kuluçka sistemleri, düzenlenmemiş havuzlar, düzenlenmiş havuzlar, hapalar, kuluçka tankları, yetiştirme sistemleri, havuzlarda yetiştiricilik, kafeslerde yetiştiricilik, yer seçimi, kafes dizaynı ve yapısı, tanklarda yetiştiricilik, besleme, hasat.
817553 Balıklarda Biyoteknoloji 3-0-0
Balıklarda kromozom mühendisliği, balık kromozom sayıları ve kromozom tespiti, cinsiyet kontrolü, ginogenezis, doğal ginogenezis, diploid ginogenetik döllerin üretim metotları, ogenezis, mayotik diploid ginogenezis, mitotik diploid ginogenezis, androgenezis, triploid oluşturulması, tetraploid oluşturulması.
817554 Balık Ağlarında Seçicilik 2-2-0
Boy-frekans ayarlamak için seçiciliğin kullanımı, avcılığı düzenlemek için seçiciliğin kullanımı, yaşın bir fonksiyonu olarak seçicilik, yeni nesil katılımı ve seçicilik, trol ağı seçiciliğinin tahmini, solungaç ağı seçiciliğinin tahmini, av eğrisinden seçiciliğin tahmini ve diğer av araçlarının seçiciliği.
817555 Mavi Yengeç ve Yetiştiriciliği 3-0-0
Mavi yengecin biyolojik özellikleri, taksonomisi, morfolojisi, dağılımı, yaşam ortamı, beslenme alışkanlıkları, büyüme, üreme biyolojisi, hayat siklusu, avcılığı, işlenmesi, pazarlanması ve yetiştiriciliği.
817556 Kopepod Yetiştiriciliği ve Akvakültürde Kullanımı 2-2-0
Kopepodların biyolojisi ve morfolojisi, kopepodun üremesi, kopepod üretim metotları, kopepodlarm beslenmesi, kopepodlann besin değeri, akvakültürde kullanımı.
817557 Balık Histolojisi ve Histopatolojisi 2-2-0
Bu derste temel olarak balık hücre ve dokularının (epitel, kan, fibröz, kas, kalp, solungaç, kıkırdak, kemik, karaciğer dokusu, sinir, sindirim sistemi ve ürogenital sistem) normal yapıları/özellikleri ve patolojik tablolarının sunulmasını, disseksiyon, insizyon, doku alımı, fiksasyon, doku takibi (dehidrasyon, şeffaflaştırma, gömme materyallinde bekletme), gömme (wax) işlemleri ile mikrotom tipleri, mikrotomda kesit alma, boyama ve preparat hazırlama işlemlerinin teorik ve uygulamalarını kapsamaktadır
817558 Balık Refahı 3-0-0
Balık Refahı dersi, balık üretiminde refahı belirleme kriterleri, balıkta stres yanıtı, balıkta ağrı ve acı olgusu, balık hastalıkları ile refah etkilesimi, kortisol ve refah bağlantısı, su kalitesinin refaha etkisi, refah düzeyini saptamada yüzgeç erozyonu ve deformitelerden yararlanma, balık taşıma ve hasat sırasında refah ile ilgili detaylar, akvaryum balıkları için refah olgusu ile balık refahına iliskin yasal mevzuata iliskin temel noktaları kapsamaktadır.
817559 Karides Hastalıkları 2-2-0
Derste, temel olarak ticari değeri yüksek denizel/penaeid karideslerin (Decapoda, Malacostraca, Crustacea, Arthropoda) fonksiyonel (dış ve iç) anatomisi verilerek, doğada ve yetiştiricilik koşullarında karşılaşılan yaygın bakteriyal, viral, paraziter, fungal, beslenmeye, çevreye ve diğer faktörlere bağlı hastalıkları sunulacaktır. Bu hastalıklara ilişkin tanıma ve kontrol yöntemleri tartışılacaktır.
817560 Su Ürünleri Havuzlarında Sediment Yönetimi 2-2-0
Bu dersin amacı; havuzlarda su ürünleri yetiştiriciliğinde uygun olan sediment odaklı yönetim uygulamalarının seçimi ve uygulanması, dolayısıyla sürdürülebilirliğin sağlanmasıdır. Böylece havuzlarda yetiştiricilikte uygulanan yönetim tekniklerinin su ve özellikle sediment kalitesini olumlu yönde etkilemesi ile üretim etkinliği geliştirilecektir. Bir başka deyişle su ürünleri yetiştiricilik havuzlarında sediment yönetimi, havuzlarda yetiştiriciliğin çevreye olan olumsuz etkilerinin en aza indirgenerek havuzlardan faydalanma ömrünün uzamasını sağlamaktadır.
817561 Yüzeysel Su Kaynaklarında Ekolojik Kalite 2-2-0
Bu ders,yüzeysel su kaynaklarının ekolojik kalite durumunun belirlenmesinde kullanılan genel fiziksel,kimyasal kalite parametreleri, hidromorfolojik kalite unsurları ve biyolojik kalite unsurlarını içermektedir.Ders:Su Çerçeve Direktifi,AB'ye uyum çalışmaları kapsamındadirektifin uygulanmasına yönelik mevzuat ile yüzeysel su kaynaklarının yönetiminde mevcut mevxuatı tanımlamaktadır.Göl,akarsu,baraj gölü,gölet gibi iç su kaynakları ile geçiş, kıyı sularında ekolojik kalitenin belirlenmesinde kullanılan metotları, su kütleleri ve tipolojileri,referans alanları,fitoplankton,balık,makroomurgasız,makrofit gibi canlıgrupların örneklenmesi,izlenmesine yönelik kriterleri ve indeksleri,ekolojik kalitenin artırılmasındaalınması gereken önlemleri ve retorasyon metotlarını açıklamaktadır.
817573 Balık Endokrinolojisi 3-0-0
Balıklarda endokrin sistem ve çalışma mekanizması; Balıklarda endokrin sistemin gelişimi; Hipofiz bezi ve fonksiyonları; Nörohipofiz ve hormonları; Adenohipofiz ve hormonları; Balıklarda tiroit bezi ve fonksiyonları; Balıklarda pankreas tipleri, pankreas bezi ve pankreatik hormonlar; Balıklarda sindirim sistemine ilişkin (Gastro-intestinal) hormonlar, böbrekler arası doku (interrenal), kromafin doku ve Stannius cisimcikleri; Balıklarda üremeye ilişkin (Gonadal) hormonlar; Feromonlar; Endokrin sistem bozucu kimyasallar ve balıklar üzerindeki etkileri; Balık göçleri ve hormonlar arasındaki ilişki; Su ürünleri yetiştiriciliğinde hormon kullanımı; Balıklarda moleküler endokrinoloji
817583 Su Ürünlerinde Kuluçkahane Yönetimi 3-0-0
Derste, temel olarak ticari değeri yüksek/alternatif balık ve kabukluların genel özellikleri verilecektir. Balık ve krustaselerde kuluçkahanelerinde kullanılan sistemler ve gereksinimleri, anaç yönetimi ve yumurtlatma işlemleri, kullanılacak yemler, yemlerin besin içerikleri, beslenme şekilleri, taşıma sistemleri ve yavru üretim tekniklerini anlatarak değerlendirilecektir. Damızlık yönetiminin temel prensipleri, mevcut uygulamalar, yetiştiriciliği yaygın olarak yapılan türlerin damızlık özellikleri, üreme ve yumurtlama davranışları, yumurta kalitesi, seleksiyon kavramı, genetik faktörlerin seleksiyon üzerindeki etkileri, seleksiyon için kullanılan genetik uygulamalar, genetik kaynaklar üzerinde yetiştiricilik uygulamalarının etkileri, moleküler yöntemlerin damızlık yönetiminde kullanımı, sürdürülebilir yönetim ve seleksiyon uygulamalarının planlanması konularında bilgi verilecektir.