Kimya » DERS KATALOĞU

801300715470 Kuantum Kimyası I Kredi: 3 / AKTS:8
801300715440 Organik Kimyada Özel İsimli Reaksiyonlar ve Uygulamaları II Kredi: 3 / AKTS:8
801300715550 Nükleik Asit Metabolizması II Kredi: 3 / AKTS:8
801300715960 Nükleik Asit Metabolizması I Kredi: 3 / AKTS:8
801300715390 Moleküler Spektroskopi Kredi: 3 / AKTS:8
801300715620 Stereokimya II Kredi: 3 / AKTS:8
801300805160 Gaz Ekstraksiyonunun Prensipleri Kredi: 3 / AKTS:10
801300715680 Organik Kimyada Spektroskopik Yöntemler II Kredi: 3 / AKTS:8
801300715620 Stereokimya II Kredi: 3 / AKTS:8
801300715550 Nükleik Asit Metabolizması II Kredi: 3 / AKTS:8
801300725020 Potansiyometrik Yöntemler Kredi: 3 / AKTS:8
801300715750 Asimetrik Organik Sentez I Kredi: 3 / AKTS:8
801300715200 Heterohalkalı Bileşikler Kimyası-I Kredi: 3 / AKTS:8
801300805420 Katodik Koruma ve Korozyon İnhibitörleri Kredi: 3 / AKTS:10
801300715940 Perisiklik Reaksiyonlar I Kredi: 3 / AKTS:8
801300715290 Bazı Enstrumental Yöntemler Kredi: 3 / AKTS:8
801300805170 Organik Elektrokimya Kredi: 3 / AKTS:10
801300725150 Kömürlerin Gazlaştırılması Kredi: 3 / AKTS:8
801300715680 Organik Kimyada Spektroskopik Yöntemler II Kredi: 3 / AKTS:8
801300715400 Anorganik Reaksiyon Mekanizmaları Kredi: 3 / AKTS:8
801300715400 Anorganik Reaksiyon Mekanizmaları Kredi: 3 / AKTS:8
801300715480 Kuantum Kimyası II Kredi: 3 / AKTS:8
801300715450 Heterohalkalı Bileşikler Kimyası II Kredi: 3 / AKTS:8
801300715940 Perisiklik Reaksiyonlar I Kredi: 3 / AKTS:8
801300715290 Bazı Enstrumental Yöntemler Kredi: 3 / AKTS:8
801300715200 Heterohalkalı Bileşikler Kimyası-I Kredi: 3 / AKTS:8
801300715750 Asimetrik Organik Sentez I Kredi: 3 / AKTS:8
801300725900 Polimerlerin Analizi ve Karakterizasyonu Kredi: 3 / AKTS:8
801300805300 Birleştirilmiş Aletli Analiz Yöntemleri Kredi: 3 / AKTS:10
KIMSECBYLDR KIMSECBYLDR Kredi: 3 / AKTS:10
801300805050 Analiz Sonuçlarının İstatistik Olarak Değerlendirilmesi ve Yöntem Validasyonu Kredi: 3 / AKTS:10
801300715210 Anorganik Polimerler Kredi: 3 / AKTS:8
801300715560 Hesaplamalı Organik Kimya II Kredi: 3 / AKTS:8
801300715000 Araştırma Yöntemleri Kredi: 1 / AKTS:3
801300715560 Hesaplamalı Organik Kimya II Kredi: 3 / AKTS:8
801300715640 Organometalik Kimya I Kredi: 3 / AKTS:8
801300715480 Kuantum Kimyası II Kredi: 3 / AKTS:8
801300715450 Heterohalkalı Bileşikler Kimyası II Kredi: 3 / AKTS:8
801300715700 Enzimlerin Saflaştırılması ve Kullanım Alanları Kredi: 3 / AKTS:8
801300805220 Biyolojik Zarların Yapı ve İşlevleri Kredi: 3 / AKTS:10
801300715030 Susuz Ortam Titrasyonları Kredi: 3 / AKTS:8
801300725570 Organik Kimyada Sentez Tasarımı Kredi: 3 / AKTS:8
801300715700 Enzimlerin Saflaştırılması ve Kullanım Alanları Kredi: 3 / AKTS:8
801300715760 Asimetrik Organik Sentez II Kredi: 3 / AKTS:8
801300715030 Susuz Ortam Titrasyonları Kredi: 3 / AKTS:8
801300805170 Organik Elektrokimya Kredi: 3 / AKTS:10
801300715640 Organometalik Kimya I Kredi: 3 / AKTS:8
801300715370 Laboratuar Güvenliği Kredi: 3 / AKTS:8
801300715950 Hesaplamalı Organik Kimya I Kredi: 3 / AKTS:8
KIMSECYL KIMSECYL Kredi: 12 / AKTS:32
801300725120 Biyopolimerler Kredi: 3 / AKTS:8
801300715430 Organik Kimyada Özel İsimli Reaksiyonlar ve Uygulamaları I Kredi: 3 / AKTS:8
801300805740 Doku Mühendisliği Kredi: 3 / AKTS:10
801300715210 Anorganik Polimerler Kredi: 3 / AKTS:8
801300715000 Araştırma Yöntemleri Kredi: 1 / AKTS:3
801300715460 Organik Kimyada Spektroskopik Yöntemler I Kredi: 3 / AKTS:8
801300715600 Stereokimya I Kredi: 3 / AKTS:8
801300805420 Katodik Koruma ve Korozyon İnhibitörleri Kredi: 3 / AKTS:10
801300715430 Organik Kimyada Özel İsimli Reaksiyonlar ve Uygulamaları I Kredi: 3 / AKTS:8
801300715950 Hesaplamalı Organik Kimya I Kredi: 3 / AKTS:8
801300715370 Laboratuar Güvenliği Kredi: 3 / AKTS:8
801300715760 Asimetrik Organik Sentez II Kredi: 3 / AKTS:8
801300715520 Perisiklik Reaksiyonlar II Kredi: 3 / AKTS:8
801300715460 Organik Kimyada Spektroskopik Yöntemler I Kredi: 3 / AKTS:8
801300805300 Birleştirilmiş Aletli Analiz Yöntemleri Kredi: 3 / AKTS:10
801300715650 Organometalik Kimya II Kredi: 3 / AKTS:8
801300805160 Gaz Ekstraksiyonunun Prensipleri Kredi: 3 / AKTS:10
801300725130 Yeşil Kimya Kredi: 3 / AKTS:8
801300715720 Biyomalzemeler Kredi: 3 / AKTS:8
801300715040 Koordinasyon Kimyası Kredi: 3 / AKTS:8
801300715600 Stereokimya I Kredi: 3 / AKTS:8
801300715520 Perisiklik Reaksiyonlar II Kredi: 3 / AKTS:8
KIMSECDR KIMSECDR Kredi: 12 / AKTS:40
801300715280 Ayırma Teknikleri Kredi: 3 / AKTS:8
801300725010 Analitik Kimyada İstatistik Hesaplamalar Kredi: 3 / AKTS:8
801300715280 Ayırma Teknikleri Kredi: 3 / AKTS:8
801300715920 Nanoteknolojiye Giriş Kredi: 3 / AKTS:8
801300715960 Nükleik Asit Metabolizması I Kredi: 3 / AKTS:8
801300715390 Moleküler Spektroskopi Kredi: 3 / AKTS:8
KIMSECTYL KIMSECTYL Kredi: 21 / AKTS:56
801300725880 İleri Organik Kimya Kredi: 3 / AKTS:8
801300715040 Koordinasyon Kimyası Kredi: 3 / AKTS:8
801300715470 Kuantum Kimyası I Kredi: 3 / AKTS:8
801300715720 Biyomalzemeler Kredi: 3 / AKTS:8
801300715440 Organik Kimyada Özel İsimli Reaksiyonlar ve Uygulamaları II Kredi: 3 / AKTS:8
801300805740 Doku Mühendisliği Kredi: 3 / AKTS:10
801300715650 Organometalik Kimya II Kredi: 3 / AKTS:8
801300805220 Biyolojik Zarların Yapı ve İşlevleri Kredi: 3 / AKTS:10
801300715920 Nanoteknolojiye Giriş Kredi: 3 / AKTS:8
801300805050 Analiz Sonuçlarının İstatistik Olarak Değerlendirilmesi ve Yöntem Validasyonu Kredi: 3 / AKTS:10