Jeoloji Mühendisliği » DERS KATALOĞU

801200805100 İleri Basen Analizi Kredi: 3 / AKTS:10
801200715770 Uygulamalı Kuyu Hidroliği Kredi: 3 / AKTS:8
801200805680 Kayaçlarda Kimyasal Analiz Yöntemleri Kredi: 3 / AKTS:10
801200715390 X-Işınları Difraksiyonu Kredi: 3 / AKTS:8
801200715480 Petrolojide İleri Konular Kredi: 3 / AKTS:8
801200715060 İleri Jeolojik Harita Alımı Kredi: 3 / AKTS:8
801200805070 İleri Yapısal Jeoloji Kredi: 3 / AKTS:10
801200805470 Petrojenez Kredi: 3 / AKTS:10
801200805840 Mühendislik Jeolojisinde İleri Konular Kredi: 3 / AKTS:10
801200805890 Uygulamalı Jeolojide Bilgisayar Yöntemleri Kredi: 3 / AKTS:10
801200715060 İleri Jeolojik Harita Alımı Kredi: 3 / AKTS:8
801200715820 Jeoteknik Arazi İncelemeleri Kredi: 3 / AKTS:8
801200715000 Jeolojide Araştırma Yöntemleri Kredi: 1 / AKTS:3
801200805100 İleri Basen Analizi Kredi: 3 / AKTS:10
801200715480 Petrolojide İleri Konular Kredi: 3 / AKTS:8
801200805160 Biyostratigrafi Kredi: 3 / AKTS:10
801200805780 Karst Hidrojeolojisi Kredi: 3 / AKTS:10
801200715820 Jeoteknik Arazi İncelemeleri Kredi: 3 / AKTS:8
801200715860 Zemin Şevlerinin Duraylılığı Kredi: 3 / AKTS:8
801200715490 İzotop Jeolojisi Kredi: 3 / AKTS:8
801200805680 Kayaçlarda Kimyasal Analiz Yöntemleri Kredi: 3 / AKTS:10
801200805890 Uygulamalı Jeolojide Bilgisayar Yöntemleri Kredi: 3 / AKTS:10
801200715090 Basen Analizine Giriş Kredi: 3 / AKTS:8
JMSECBYLDR JMSECBYLDR Kredi: 3 / AKTS:10
801200715490 İzotop Jeolojisi Kredi: 3 / AKTS:8
JMSECYL JMSECYL Kredi: 12 / AKTS:32
801200805070 İleri Yapısal Jeoloji Kredi: 3 / AKTS:10
801200715090 Basen Analizine Giriş Kredi: 3 / AKTS:8
801200805470 Petrojenez Kredi: 3 / AKTS:10
801200715010 Türkiye'nin Tektoniği Kredi: 3 / AKTS:8
801200715860 Zemin Şevlerinin Duraylılığı Kredi: 3 / AKTS:8
801200805840 Mühendislik Jeolojisinde İleri Konular Kredi: 3 / AKTS:10
JMSECDR JMSECDR Kredi: 12 / AKTS:40
801200715390 X-Işınları Difraksiyonu Kredi: 3 / AKTS:8
801200805160 Biyostratigrafi Kredi: 3 / AKTS:10
801200805780 Karst Hidrojeolojisi Kredi: 3 / AKTS:10
801200715010 Türkiye'nin Tektoniği Kredi: 3 / AKTS:8
801200715770 Uygulamalı Kuyu Hidroliği Kredi: 3 / AKTS:8
801200715000 Jeolojide Araştırma Yöntemleri Kredi: 1 / AKTS:3