Biyoloji » Yarıyılı Kesin Açılan Dersler

804502 Karşılaştırmalı Bitki Anatomisi 3 Prof. Dr. N.Münevver PINAR
804507 Türkiye'de Vejetasyon Serileri 3 Doç. Dr. Fatmagül GEVEN
804508 Likenlerin Ekolojisi ve Sistematiği 3 Prof. Dr. Atila YILDIZ
804513 Biyoklimatoloji ve Metodları 3 Prof. Dr. Latif KURT
804522 Biyolojik Boyalar 3 Doç. Dr. Nurhan BÜYÜKKARTAL
804523 Dendroloji 3 Prof. Dr. Osman KETENOĞLU
804526 Omurgasızlarda Bağışıklık 3 Prof. Dr. Nursel GÜL
804532 Biyoenerjetik ve Metabolizma 3 Doç. Dr. Sevgi ERTUĞRUL KARATAY
804537 Çevre Biyolojisi 3 Doç. Dr. Fatmagül GEVEN
804538 Biyolojide Elektron Mikroskobu Teknikleri 3 Prof. Dr. Nursel GÜL
804540 Adli Palinoloji 3 Prof. Dr. N.Münevver PINAR
804544 Etnolikenoloji 3 Prof. Dr. Atila YILDIZ
804551 Moleküler Biyolojide Kullanılan İleri Teknikler 3 Prof. Dr. Özlem OSMANAĞAOĞLU
804554 Gen Mühendisliği 3 Prof. Dr. Özlem OSMANAĞAOĞLU
804558 Işık Mikroskobisi ve Tipleri 3 Doç. Dr. Suna CEBESOY
804572 Hücre Farklılaşması 3 Prof. Dr. Reyhan ÇOLAK
804573 Mikrobiyel Biyoenerji 3 Doç. Dr. Sevgi ERTUĞRUL KARATAY
804574 Türkiye'de Vejetasyon Dinamiği 3 Prof. Dr. Latif KURT
804576 Karşılaştırmalı Omurgalı Endokrinolojisi 3 Doç. Dr. Suna CEBESOY
804577 Bitki Sistematiği Terminolojisi 3 Prof. Dr. Osman KETENOĞLU
804584 Moleküler Biyolojide Son Gelişmeler 3 Prof. Dr. E. Sümer ARAS
804588 Mikroalg Biyoteknolojisi 3 Prof. Dr. Gönül DÖNMEZ
804589 Polimeraz Zincir Reaksiyonu (PCR) ve Uygulama Alanları 3 Prof. Dr. E. Sümer ARAS
804590 İzoenzim Analizi ve Uygulama Alanları 3 Prof. Dr. Reyhan ÇOLAK
804591 Genlerin Organizasyonu, Fonksiyonu ve Evrimi 3 Prof. Dr. Mustafa AKÇELİK
804596 Akarsu Biyolojisi 3 Prof. Dr. Sibel ATASAĞUN
804598 Genom 3 Prof. Dr. İrfan KANDEMİR
804599 Nümerik Taksonomi 3 Prof. Dr. İrfan KANDEMİR