BİYOLOJİ » Açılan Dersler

804502 Karşılaştırmalı Bitki Anatomisi 3 Prof. Dr. N.Münevver PINAR
804504 Omurgasız Hayvanların Karşılaştırmalı Anotomisi 3 Doç. Dr. Ayla TÜZÜN
804505 Palinoloji 3 Prof. Dr. N.Münevver PINAR
804506 Taksonomik Araştırma ve Yayınlar 2 Prof. Dr. Ercüment ÇOLAK
804507 Türkiye'de Vejetasyon Serileri 3 Doç. Dr. Fatmagül GEVEN
804512 Biyomembranlar 3 Prof. Dr. Nesrin ÖZSOY
804513 Biyoklimatoloji ve Metodları 3 Prof. Dr. Latif KURT
804514 Vejetasyon Analizinde Ordinasyon Teknikleri 3 Prof. Dr. Osman KETENOĞLU
804515 Tohumsuz Bitkilerin Biyolojisi 3 Doç. Dr. Atila YILDIZ
804517 Özel Vejetasyon Tipleri 2 Doç. Dr. Gül Nilhan TUĞ
804518 Bitki Materyali Toplama ve Koruma Teknikleri 3 Doç. Dr. Atila YILDIZ
804519 Vaskuler Kambiyum ve Odun Anatomisi 3 Doç. Dr. Nurhan BÜYÜKKARTAL
804520 Türkiye Step Vejetasyonu ve Ekolojisi 2 Prof. Dr. Latif KURT
804528 Türkiye Kemiricileri (Rodentia: Mammalia) 3 Prof. Dr. Ercüment ÇOLAK
804537 Çevre Biyolojisi 3 Doç. Dr. Fatmagül GEVEN
804538 Biyolojide Elektron Mikroskobu Teknikleri 3 Prof. Dr. Nursel GÜL
804539 Bitkilerde Sınıflandırma Sistemleri ve Diğer Bilim Dallarının Taksonomideki Rolü 2 Doç. Dr. Ahmet Emre YAPRAK
804543 Moleküler Genetik 3 Doç. Dr. Arzu ÇÖLERİ CİHAN
804548 Histomorfometri ve Uygulama Alanları 3 Prof. Dr. Nesrin ÖZSOY
804550 Herbaryum ve Botanik Bahçeleri 2 Doç. Dr. Gül Nilhan TUĞ
804551 Moleküler Biyolojide Kullanılan İleri Teknikler 3 Prof. Dr. Özlem OSMANAĞAOĞLU
804554 Gen Mühendisliği 3 Prof. Dr. Özlem OSMANAĞAOĞLU
804555 Bitki Büyüme Hormonları 3 Prof. Dr. A.Sülün ÜSTÜN
804556 Biyoteknolojide Gen Manipulasyonları 3 Doç. Dr. Arzu ÇÖLERİ CİHAN
804559 Biyomolekül Metobolizması 3 Prof. Dr. Özlem YILDIRIM
804561 Omurgasızlar Endokrinolojisi 3 Doç. Dr. Suna CEBESOY
804562 Moleküler Biyolojide Son Gelişmeler 3 Prof. Dr. E. Sümer ARAS
804564 Protein Aktarımı (Blotting) ve Biyolojide Uygulanışı 3 Prof. Dr. Cumhur ÇÖKMÜŞ
804570 Anaerobik Bakteriler 3 Prof. Dr. Gönül DÖNMEZ
804571 Biyolojik Arıtım 3 Doç. Dr. Nur KOÇBERBER KILIÇ
804572 Hücre Farklılaşması 2 Prof. Dr. Reyhan ÇOLAK
804573 Mikrobiyel Biyoenerji 3 Doç. Dr. Sevgi ERTUĞRUL KARATAY
804578 Bitkilerde İletim 2 Prof. Dr. A.Sülün ÜSTÜN
804580 Yaşlanma Biyolojisi 2 Doç. Dr. Suna CEBESOY
804581 Taksonomide Bitki Tanıma Metodları 3 Doç. Dr. Ahmet Emre YAPRAK
804583 Kanser Genetiği 3 Prof. Dr. Özlem YILDIRIM
804586 Angiospermlerde Döllenme ve Uyuşmazlık 3 Doç. Dr. Nurhan BÜYÜKKARTAL
804588 Mikroalg Biyoteknolojisi 3 Prof. Dr. Gönül DÖNMEZ
804589 Polimeraz Zincir Reaksiyonu (PCR) ve Uygulama Alanları 3 Prof. Dr. E. Sümer ARAS
804590 İzoenzim Analizi ve Uygulama Alanları 3 Prof. Dr. Reyhan ÇOLAK
804591 Genlerin Organizasyonu, Fonksiyonu ve Evrimi 3 Prof. Dr. Mustafa AKÇELİK
804595 Glikobiyoloji 2 Prof. Dr. Nursel GÜL
804596 Akarsu Biyolojisi 3 Prof. Dr. Sibel ATASAĞUN
804597 Türkiye Tatlısu Balıkları Sistematiği 3 Prof. Dr. Sibel ATASAĞUN
804598 Genom 3 Prof. Dr. İrfan KANDEMİR
804599 Nümerik Taksonomi 3 Prof. Dr. İrfan KANDEMİR