BİYOLOJİ » Açılan Dersler

804502 Karşılaştırmalı Bitki Anatomisi 3 Prof. Dr. N.Münevver PINAR
804503 Vejetasyon Sınıflandırma Metodları 3 Doç. Dr. Gül Nilhan TUĞ
804505 Palinoloji 3 Prof. Dr. N.Münevver PINAR
804506 Taksonomik Araştırma ve Yayınlar 2 Prof. Dr. Ercüment ÇOLAK
804507 Türkiye'de Vejetasyon Serileri 3 Doç. Dr. Fatmagül GEVEN
804508 Likenlerin Ekolojisi ve Sistematiği 3 Doç. Dr. Atila YILDIZ
804510 Fitoplankton Ekolojisi 3 Prof. Dr. Olcay OBALI
804517 Özel Vejetasyon Tipleri 2 Doç. Dr. Gül Nilhan TUĞ
804518 Bitki Materyali Toplama ve Koruma Teknikleri 3 Doç. Dr. Atila YILDIZ
804520 Türkiye Step Vejetasyonu ve Ekolojisi 2 Prof. Dr. Latif KURT
804523 Dendroloji 3 Prof. Dr. Osman KETENOĞLU
804524 Histokimya 3 Prof. Dr. Nesrin ÖZSOY
804526 Omurgasızlarda Bağışıklık 3 Prof. Dr. Nursel GÜL
804527 İleri Hücre Biyolojisi 3 Prof. Dr. Özlem YILDIRIM
804528 Türkiye Kemiricileri (Rodentia: Mammalia) 3 Prof. Dr. Ercüment ÇOLAK
804530 Türkiye'nin Zehirli Mantarları 3 Doç. Dr. Ilgaz AKATA
804531 Aeropalinoloji 3 Prof. Dr. N.Münevver PINAR
804532 Biyoenerjetik ve Metabolizma 3 Doç. Dr. Sevgi ERTUĞRUL KARATAY
804535 Türkiye Yarasaları 2 Prof. Dr. Nuri YİĞİT
804536 Tohumlu Bitki Taksonomisinde Revizyon Çalışmaları 3 Doç. Dr. Ahmet Emre YAPRAK
804537 Çevre Biyolojisi 3 Doç. Dr. Fatmagül GEVEN
804538 Biyolojide Elektron Mikroskobu Teknikleri 3 Prof. Dr. Nursel GÜL
804541 Bentik Alg Ekolojisi 3 Prof. Dr. Olcay OBALI
804544 Etnolikenoloji 3 Doç. Dr. Atila YILDIZ
804545 Göllerde Ötrofikasyon Problemleri 2 Prof. Dr. Ahmet ALTINDAĞ
804547 Göllerde Zooplanktonik Organizmalar 3 Prof. Dr. Ahmet ALTINDAĞ
804552 Çiçekli Bitkilerin Kökeni 2 Doç. Dr. Ahmet Emre YAPRAK
804557 Böcek Ultrastrüktürü 3 Doç. Dr. Ayla TÜZÜN
804558 Işık Mikroskobisi ve Tipleri 2 Doç. Dr. Suna CEBESOY
804560 Helmintoloji 3 Doç. Dr. Ayla TÜZÜN
804562 Moleküler Biyolojide Son Gelişmeler 3 Prof. Dr. E. Sümer ARAS
804569 Bitki Mikrotekniği 3 Doç. Dr. Nurhan BÜYÜKKARTAL
804570 Anaerobik Bakteriler 3 Prof. Dr. Gönül DÖNMEZ
804571 Biyolojik Arıtım 3 Doç. Dr. Nur KOÇBERBER KILIÇ
804572 Hücre Farklılaşması 2 Prof. Dr. Reyhan ÇOLAK
804573 Mikrobiyel Biyoenerji 3 Doç. Dr. Sevgi ERTUĞRUL KARATAY
804576 Karşılaştırmalı Omurgalı Endokrinolojisi 2 Doç. Dr. Suna CEBESOY
804577 Bitki Sistematiği Terminolojisi 3 Prof. Dr. Osman KETENOĞLU
804581 Taksonomide Bitki Tanıma Metodları 3 Doç. Dr. Ahmet Emre YAPRAK
804583 Kanser Genetiği 3 Prof. Dr. Özlem YILDIRIM
804587 Tohum Morfolojisi ve Anatomisi 3 Doç. Dr. Nurhan BÜYÜKKARTAL
804588 Mikroalg Biyoteknolojisi 3 Prof. Dr. Gönül DÖNMEZ
804589 Polimeraz Zincir Reaksiyonu (PCR) ve Uygulama Alanları 3 Prof. Dr. E. Sümer ARAS
804590 İzoenzim Analizi ve Uygulama Alanları 3 Prof. Dr. Reyhan ÇOLAK
804596 Akarsu Biyolojisi 3 Prof. Dr. Sibel ATASAĞUN
804597 Türkiye Tatlısu Balıkları Sistematiği 3 Prof. Dr. Sibel ATASAĞUN
804598 Genom 3 Prof. Dr. İrfan KANDEMİR
804599 Nümerik Taksonomi 3 Prof. Dr. İrfan KANDEMİR