Biyoloji » Yarıyılı Kesin Açılan Dersler

804502 Karşılaştırmalı Bitki Anatomisi 3 Prof. Dr. N.Münevver PINAR
804504 Omurgasız Hayvanların Karşılaştırmalı Anotomisi 3 Doç. Dr. Ayla TÜZÜN
804505 Palinoloji 3 Prof. Dr. N.Münevver PINAR
804506 Taksonomik Araştırma ve Yayınlar 2 Prof. Dr. Ercüment ÇOLAK
804507 Türkiye'de Vejetasyon Serileri 3 Doç. Dr. Fatmagül GEVEN
804508 Likenlerin Ekolojisi ve Sistematiği 3 Prof. Dr. Atila YILDIZ
804510 Fitoplankton Ekolojisi 3 Prof. Dr. Olcay OBALI
804512 Biyomembranlar 3 Prof. Dr. Nesrin ÖZSOY
804513 Biyoklimatoloji ve Metodları 3 Prof. Dr. Latif KURT
804517 Özel Vejetasyon Tipleri 2 Doç. Dr. Gül Nilhan TUĞ
804520 Türkiye Step Vejetasyonu ve Ekolojisi 2 Prof. Dr. Latif KURT
804521 Bitki Teknik Çizimi 3 Doç. Dr. Gül Nilhan TUĞ
804522 Biyolojik Boyalar 3 Doç. Dr. Nurhan BÜYÜKKARTAL
804523 Dendroloji 3 Prof. Dr. Osman KETENOĞLU
804528 Türkiye Kemiricileri (Rodentia: Mammalia) 3 Prof. Dr. Ercüment ÇOLAK
804529 Biyoizleme (Biyomonitoring) ve Likenler 3 Prof. Dr. Atila YILDIZ
804531 Aeropalinoloji 3 Prof. Dr. N.Münevver PINAR
804532 Biyoenerjetik ve Metabolizma 3 Doç. Dr. Sevgi ERTUĞRUL KARATAY
804537 Çevre Biyolojisi 3 Doç. Dr. Fatmagül GEVEN
804538 Biyolojide Elektron Mikroskobu Teknikleri 3 Prof. Dr. Nursel GÜL
804539 Bitkilerde Sınıflandırma Sistemleri ve Diğer Bilim Dallarının Taksonomideki Rolü 2 Doç. Dr. Ahmet Emre YAPRAK
804541 Bentik Alg Ekolojisi 3 Prof. Dr. Olcay OBALI
804544 Etnolikenoloji 3 Prof. Dr. Atila YILDIZ
804546 Balık Populasyon Dinamiği 3 Prof. Dr. Ahmet ALTINDAĞ
804548 Histomorfometri ve Uygulama Alanları 3 Prof. Dr. Nesrin ÖZSOY
804551 Moleküler Biyolojide Kullanılan İleri Teknikler 3 Prof. Dr. Özlem OSMANAĞAOĞLU
804554 Gen Mühendisliği 3 Prof. Dr. Özlem OSMANAĞAOĞLU
804556 Biyoteknolojide Gen Manipulasyonları 3 Doç. Dr. Arzu ÇÖLERİ CİHAN
804558 Işık Mikroskobisi ve Tipleri 2 Doç. Dr. Suna CEBESOY
804559 Biyomolekül Metobolizması 3 Prof. Dr. Özlem YILDIRIM
804561 Omurgasızlar Endokrinolojisi 3 Doç. Dr. Suna CEBESOY
804565 Türkiye'nin Floristik Yapısı 3 Prof. Dr. Osman KETENOĞLU
804567 İleri Bitki Histolojisi 3 Doç. Dr. Nurhan BÜYÜKKARTAL
804569 Bitki Mikrotekniği 3 Doç. Dr. Nurhan BÜYÜKKARTAL
804570 Anaerobik Bakteriler 3 Prof. Dr. Gönül DÖNMEZ
804571 Biyolojik Arıtım 3 Doç. Dr. Nur KOÇBERBER KILIÇ
804572 Hücre Farklılaşması 2 Prof. Dr. Reyhan ÇOLAK
804573 Mikrobiyel Biyoenerji 3 Doç. Dr. Sevgi ERTUĞRUL KARATAY
804580 Yaşlanma Biyolojisi 2 Doç. Dr. Suna CEBESOY
804581 Taksonomide Bitki Tanıma Metodları 3 Doç. Dr. Ahmet Emre YAPRAK
804583 Kanser Genetiği 3 Prof. Dr. Özlem YILDIRIM
804588 Mikroalg Biyoteknolojisi 3 Prof. Dr. Gönül DÖNMEZ
804590 İzoenzim Analizi ve Uygulama Alanları 3 Prof. Dr. Reyhan ÇOLAK
804591 Genlerin Organizasyonu, Fonksiyonu ve Evrimi 3 Prof. Dr. Mustafa AKÇELİK
804595 Glikobiyoloji 2 Prof. Dr. Nursel GÜL
804596 Akarsu Biyolojisi 3 Prof. Dr. Sibel ATASAĞUN
804598 Genom 3 Prof. Dr. İrfan KANDEMİR
804599 Nümerik Taksonomi 3 Prof. Dr. İrfan KANDEMİR