BİYOLOJİ » Açılan Dersler

804502 Karşılaştırmalı Bitki Anatomisi 3 Prof. Dr. N.Münevver PINAR
804504 Omurgasız Hayvanların Karşılaştırmalı Anotomisi 3 Doç. Dr. Ayla TÜZÜN
804507 Türkiye'de Vejetasyon Serileri 3 Doç. Dr. Fatmagül GEVEN
804511 Sintaksonomik Nomenklatür 3 Prof. Dr. Osman KETENOĞLU
804513 Biyoklimatoloji ve Metodları 3 Prof. Dr. Latif KURT
804514 Vejetasyon Analizinde Ordinasyon Teknikleri 3 Prof. Dr. Osman KETENOĞLU
804515 Tohumsuz Bitkilerin Biyolojisi 3 Doç. Dr. Atila YILDIZ
804518 Bitki Materyali Toplama ve Koruma Teknikleri 3 Doç. Dr. Atila YILDIZ
804522 Biyolojik Boyalar 3 Doç. Dr. Nurhan BÜYÜKKARTAL
804526 Omurgasızlarda Bağışıklık 3 Prof. Dr. Nursel GÜL
804530 Türkiye'nin Zehirli Mantarları 3 Doç. Dr. Ilgaz AKATA
804531 Aeropalinoloji 3 Prof. Dr. N.Münevver PINAR
804536 Tohumlu Bitki Taksonomisinde Revizyon Çalışmaları 3 Doç. Dr. Ahmet Emre YAPRAK
804537 Çevre Biyolojisi 3 Doç. Dr. Fatmagül GEVEN
804546 Balık Populasyon Dinamiği 3 Prof. Dr. Ahmet ALTINDAĞ
804552 Çiçekli Bitkilerin Kökeni 2 Doç. Dr. Ahmet Emre YAPRAK
804553 Mikroskoptan Resim Çizme ve Fotoğraf Çekme Teknikleri 2 Doç. Dr. Nurhan BÜYÜKKARTAL
804560 Helmintoloji 3 Doç. Dr. Ayla TÜZÜN
804561 Omurgasızlar Endokrinolojisi 3 Doç. Dr. Suna CEBESOY
804570 Anaerobik Bakteriler 3 Prof. Dr. Gönül DÖNMEZ
804572 Hücre Farklılaşması 2 Prof. Dr. Reyhan ÇOLAK
804574 Türkiye'de Vejetasyon Dinamiği 3 Prof. Dr. Latif KURT
804588 Mikroalg Biyoteknolojisi 3 Prof. Dr. Gönül DÖNMEZ
804590 İzoenzim Analizi ve Uygulama Alanları 3 Prof. Dr. Reyhan ÇOLAK
804596 Akarsu Biyolojisi 3 Prof. Dr. Sibel ATASAĞUN
804597 Türkiye Tatlısu Balıkları Sistematiği 3 Prof. Dr. Sibel ATASAĞUN
804598 Genom 3 Prof. Dr. İrfan KANDEMİR
804599 Nümerik Taksonomi 3 Prof. Dr. İrfan KANDEMİR