Tez tesliminde verilmesi gereken evraklar:

  (Bu form YÖK’ün http://tez2.yok.gov.tr/ adresinden girilerek dolduracak ve referans numarası alınarak çıktısı Enstitüye teslim edilecektir.)

NOT: Tezin içeriğinde bulunan Anahtar Kelimeler ve Key Words formun içinde “Dizin Terimleri” başlığı altında yer almıştır. Bu kutucuklar mutlaka doldurulmalıdır.

2 adet PDF CD’si ile ilgili önemli açıklama: Tezin tam metnini içeren dosya isimlendirilirken Tez Veri Giriş Formundaki referans numarası kullanılacaktır. Tezin Ekleri olması durumunda, Ekler sadece WinRAR programı ile sıkıştırılacaktır. (Dosyalarınızda lütfen şifreleme yapmayınız)

Örnek isimlendirme: referansno.pdf

Ekler için : referansno.rar olmalıdır.

  • Naylon Çıtçıtlı Dosya 1 Adet, Poşet Dosya 2 Adet

[Üzerinde Ad, Soyad, Öğrenci numarası, Referans numarası, Üniversite/Enstitü/Anabilim Dalı Adı, Programı (Yüksek Lisans/Doktora), Sunum Tarihi, Tezin Adı yazılı olacaktır. .Aynı bilgiler CD kapaklarının üzerine de yazılacaktır]