Üniversitemizde Fen Bilimleri alanında lisansüstü eğitim-öğretim faaliyetleri 1969 – 1982 yılları arasında Diploma Sonrası Yüksekokul tarafından yürütülmekte iken, 20 Temmuz 1982 tarihinde 2547 Sayılı Yükseköğretim Kanunu kapsamında Ankara Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü kurulmuştur. Enstitümüz 1982’de öncelikle Ziraat ve Fen Fakülteleri olmak üzere iki fakültede 17 Anabilim Dalında lisansüstü eğitim-öğretim faaliyetlerine başlamıştır. Halen örgün öğretimde, Ziraat, Fen ve Mühendislik Fakültelerinin toplam 30 Anabilim Dalında, 26 Tezli Yüksek Lisans, 21 Tezsiz Yüksek Lisans ve 25 Doktora programı,  II. öğretim kapsamında ise Entegre Su Yönetimi, Afet Risk Yönetimi, Gayrimenkul Geliştirme ve Yönetimi ile Uzaktan Eğitim Enformatik Anabilim Dallarında lisansüstü programlar yürütülmektedir.

Ankara Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsünün temel amacı; Üniversitemizin bir araştırma üniversitesi olması hedefine paralel şekilde bünyesindeki Anabilim Dallarının daha aktif bir şekilde araştırmalara ağırlık vermesini sağlamak, araştırma kaynaklarını, lisansüstü öğrenci sayısını arttırmak, disiplinler arası araştırmaları desteklemek, ülkemizde yeni kurulan üniversitelere öğretim üyesi yetiştirmek ve lisansüstü programlarımıza uluslararası öğrencileri daha çok çekmektir.

Uluslararasılaşma, bilimsel kalite, bilimsel etik ile  ülkesel ve evrensel öncelikli konularda tezlerin gerçekleşmesi ve bunların bilimsel yayına dönüşmesinin sağlanması Fen Bilimleri Enstitüsünün öncelikli görevleridir.

 

 

LİSANSÜSTÜ EĞİTİMDE (YÜKSEK LİSANS VE DOKTORA ÖĞRENİMİNDE) GÖREV YAPAN MÜDÜRLERİN KRONOLOJİK TARİHÇESİ

DİPLOMA SONRASI YÜKSEK OKUL ADIYLA
 ADI SOYADI GÖREV YAPTIĞI TARİH 
 1.  Prof.Dr.Nurinnisa ÖZBEK 16.01.1969-16.09.1973
 2.  Prof.Dr.Ali BALABAN 17.09.1973-09.04.1975
 3.  Prof.Dr.Nuri MUNSUZ 17.04.1975-07.09.1982
FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ ADIYLA
 4.  Prof.Dr.Cengiz ULUÇAY 07.09.1982-02.01.1984
 5.  Prof.Dr.Orhan DÜZGÜNEŞ 02.01.1984-01.01.1985
 6.  Prof.Dr.Nuri AKKAŞ 01.07.1985-15.09.1987
 7.  Prof.Dr.Burhan KACAR 15.09.1987-07.09.1993
 8.  Prof.Dr.Cemal AYDIN 07.09.1993-29.11.1993
 9.  Prof.Dr.Öner ÇAKAR 29.11.1993-29.11.1996
 10.  Prof.Dr.Aziz EKŞİ 29.11.1996-11.01.1999
 11.  Prof.Dr.Esma KILIÇ 25.02.1999-26.02.2002
 12.  Prof.Dr.Metin OLGUN 26.02.2002-26.02.2005
 13.  Prof.Dr.Ülkü MEHMETOĞLU 26.02.2005-04.03.2008
 14.  Prof.Dr.Orhan ATAKOL 04.03.2008-04.03.2011
 15.  Prof.Dr.Özer KOLSARICI 04.03.2011-07.01.2013
 16.  Prof.Dr.İbrahim DEMİR 07.01.2013-02.01.2017
 17.  Prof.Dr.Atila YETİŞEMİYEN 02.01.2017-27.03.2019
 18.  Prof.Dr.Özlem YILDIRIM 27.03.2019- …………….