LİSANSÜSTÜ PROGRAMLARIN MEZUNİYET KOŞULLARI

Tezsiz Yüksek Lisans Programı
Süre En az 2 – En çok 3 yarıyıl (BHP hariç)
Ders, Proje En az 10 ders + Dönem Projesi
Ulusal Kredi ve AKTS En az 30 Ulusal Kredi – En az 60 AKTS

(En az 50 AKTS Ders + 10 AKTS Dönem Projesi)

  

Tezli Yüksek Lisans Programı
Süre En az 4 – En çok 6 yarıyıl (BHP Hariç)
Ders, Seminer, Tez En az 7 ders + Seminer + Uzmanlık Alan Dersi + Tez Çalışması
Ulusal Kredi ve AKTS En az 21 Ulusal Kredi – En az 120 AKTS

[En az 56 AKTS Ders + 4 AKTS Seminer + (60 AKTS Uzmanlık Alan Dersi ve Tez Çalışması)*]

*Uzmanlık Alan Dersi 8 AKTS, Tez Çalışması 22 AKTS olup, bu dersler toplamda en az iki dönem alınır.

  

Doktora Programı
Süre En az 8 – En çok 12 yarıyıl (BHP hariç)
Ders, Seminer, Yeterlik, Tez, Makale En az 7 ders + Seminer + Yeterliğe Hazırlık Çalışması + Uzmanlık Alan Dersi + Tez Çalışması + Bilimsel Makale &
Ulusal Kredi ve AKTS En az 21 Ulusal Kredi – En az 240 AKTS

[En az 70 AKTS Ders + 10 AKTS Seminer + 16 AKTS Yeterliğe Hazırlık Çalışması + (144 AKTS Uzmanlık Alan Dersi ve Tez Çalışması)**]

** Uzmanlık Alan Dersi 8 AKTS, Tez Çalışması 22 AKTS olup, Uzmanlık Alan Dersi 2. dönemden itibaren ders dönemi için toplamda 3 dönem alınır. Tez döneminde ise, Uzmanlık Alan Dersi ve Tez Çalışması toplamda en az 4 dönem alınır.

  

Bütünleşik Doktora Programı
Süre En az 10 – En çok 14 yarıyıl (BHP hariç)
Ders, Seminer, Yeterlik, Tez, Makale En az 14 ders + 2 Seminer + Yeterliğe Hazırlık Çalışması + Uzmanlık Alan Dersi + Tez Çalışması + Bilimsel Makale &
Ulusal Kredi ve AKTS  En az 42 Ulusal Kredi – En az 300 AKTS ***
*** 180 AKTS (Dersler + Seminerler + Ders döneminde alınan Uzmanlık Alan Dersi + Yeterliğe Hazırlık Çalışması) – 120 AKTS (Tez döneminde alınan Uzmanlık Alan Dersi + Tez Çalışması)

 

& Bknz.

i) 08.11.2018 tarih ve 88 sayılı AÜ FBE Kurul Kararları (Karar 4)       http://fenbilimleri.ankara.edu.tr/wp-content/uploads/sites/79/2018/11/88_Say_Kur_Top.pdf

ii) Üniversitemiz Senatosu’nca Kabul Edilen Uluslararası Alan İndeksleri      http://personeldb.ankara.edu.tr/files/2019/07/indeks_YENİ_18.07.2019.pdf