1 TEZSİZ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI ŞEMATİK ÖZETİ
2 TEZLİ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI ŞEMATİK ÖZETİ
3 DOKTORA PROGRAMI ŞEMATİK ÖZETİ
4 BÜTÜNLEŞİK DOKTORA PROGRAMI ŞEMATİK ÖZETİ
5 PERSONEL İŞLERİ BİRİMİ SÜREÇ AKIŞ ŞEMASI
6 PERSONEL GİDERLERİ (Maaş) SÜREÇ AKIŞ ŞEMASI
7 PERSONEL GİDERLERİ (Ek Çalışma Karşılıkları) SÜREÇ AKIŞ ŞEMASI
8 YOLLUK ÖDEMELERİ SÜREÇ AKIŞ ŞEMASI
9 BÜTÇE HAZIRLAMA SÜREÇ AKIŞ ŞEMASI
10 İHALE USULÜ İLE YAPILACAK ALIM İŞLEMLERİ SÜREÇ AKIŞ ŞEMASI
11 DOĞRUDAN TEMİN USULÜ İLE YAPILACAK ALIM İŞLEMLERİ SÜREÇ AKIŞ ŞEMASI
12 DİĞER ÖDEME İŞLEMLERİ SÜREÇ AKIŞ ŞEMASI
13 SAYIM VE SAYIM SONRASI YAPILACAK İŞLEMLER SÜREÇ AKIŞ ŞEMASI
14 MAL TESLİM ALIMI SÜREÇ AKIŞ ŞEMASI
15 DMO ALIMLARI SÜREÇ AKIŞ ŞEMASI
16 TAŞINIR MALZEME GİRİŞ-ÇIKIŞ İŞLEMLERİ SÜREÇ AKIŞ ŞEMASI
17 BİLGİ İŞLEM BİRİMİ SÜREÇ AKIŞ ŞEMASI
18 GELEN / GİDEN EVRAK SÜREÇ AKIŞ ŞEMASI