İdari Yönetim

//İdari Yönetim

Müdür

Prof. Dr. Atila YETİŞEMİYEN

 

                                                    

Müdür Yardımcısı                                                 Müdür Yardımcısı

Prof. Dr. Fatma KARAKOÇ                                      Doç. Dr. Suna ERTUNÇ

 

X