İlgili Olduğu Konu Form Adı Form No
Danışman Tercih Formu Öğrenciler İçin Danışman Tercih Formu TYL-YL-D/03
Bilimsel Hazırlık Programı İle İlgili Formlar Bilimsel Hazırlık Programı Ders Kayıt Formu TYL-YL-D/04
Bilimsel Hazırlık Programını Tamamlayan Öğrenciler İçin Anabilim Dalının Doldurması Gereken Form TYL-YL-D/08
Dersler İle İlgili Formlar Ders Öneri Formu TYL-YL-D/09
Ders Bilgi Formu (Bologna) Form
Doktora/Bütünleşik Doktora Programı Ders Kayıt Formu D/02
Tezli Yüksek Lisans Programı Ders Kayıt Formu YL/02
Tezsiz Yüksek Lisans Programı Ders Kayıt Formu TYL/02
Özel Öğrenci Ders Kayıt Formu TYL-YL-D/01
Farklı Üniversite/Enstitü Öğrencileri İçin Ders Kayıt Formu TYL-YL-D/02
Ders Değişikliği Formu TYL-YL-D/07
Seminer İle İlgili Formlar Seminer Sunumu YL-D/02
Seminer Değerlendirme Tutanağı YL-D/03
Seminer Programı YL-D/08
Dönem Projesi İle İlgili Formlar Tezsiz Yüksek Lisans Dönem Projesi Sunumu TYL/03
Tezsiz Yüksek Lisans Dönem Projesi Tutanağı TYL/04
Tezsiz Yüksek Lisans Dönem Projesi Programı TYL/05
Tezler İle İlgili Formlar Tezli Yüksek Lisans Tez Konusu Hazırlama Formu YL/03
Doktora Tez Önerisi Hazırlama Formu D/01
Yüksek Lisans Tez Savunma Jüri Önerisi Formu YL/01
Doktora Tez Savunma Jüri Önerisi Formu D/10
Tez Savunması YL-D/04
Lisansüstü Tez Değerlendirme Kişisel Rapor YL-D/05
Lisansüstü Tez Değerlendirme ve Sınav Tutanağı YL-D/06
Doktora Yeterlik Sınavı Tutanağı Doktora Yeterlik Komitesi Önerisi Formu D/11
Doktora Yeterlik Sınavı Tutanağı D/03
Doktora Tez Önerisi Formları ve TİK Tutanağı Doktora Tez Önerisi Savunması D/04
Tez İzleme Komitesi Oluşturma Formu D/07
Tez İzleme Komitesi Doktora Tez Önerisi Değerlendirme Tutanağı D/05
Tez İzleme Komitesi (TİK) Tutanağı D/06
Katılım Listesi Formu Katılım Listesi TYL-YL-D/05
Referans Mektubu Formu Referans Mektubu TYL-YL-D/06
Araştırma Görevlileri Değerlendirme Formu Araştırma Görevlileri Değerlendirme Formu YL-D/07