İlgili Olduğu Konu Dilekçe Adı Dilekçe No
Öğrenci Belgesi ve Transkript Dilekçeleri Öğrenci Belgesi İstem Dilekçesi 1.1
Transkript İstem Dilekçesi 1.2
Kayıt İle İlgili Dilekçeler Kayıt Dondurma İstem Dilekçesi 2.1
Kayıt Sildirme İstem Dilekçesi 2.2
Derslerle İlgili Dilekçeler Diğer Enstitü/Yükseköğretim Kurumlarından Ders Alma İstem Dilekçesi 3.1
Program Dışı Alınan Derslerin Krediye Saydırılması İçin Başvuru Dilekçesi (Özel Öğrenci Olarak Alınan Dersler İçin) 3.2
Program Dışı Alınan Derslerin Krediye Saydırılması İçin Başvuru Dilekçesi (Tamamlanmamış Lisansüstü Bir Programda Alınan Dersler İçin) 3.3
Başarısız Dersin Yerine Yeni Ders Önerisi 3.4
Danışmanlık İle İlgili Dilekçeler Danışman Değişikliği İstem Dilekçesi 4.1
Eş Danışman İstem Dilekçesi 4.2
Tezli Yüksek Lisans Tez Konusu Değişikliği İstem Dilekçesi 4.3
Doktora Tez Önerisi Değişikliği İstem Dilekçesi 4.4
Tez İzleme Komitesi (TİK) Değişikliği İstem Dilekçesi 4.5
Programlar Arası Geçiş Dilekçesi Tezsiz/Tezli Yüksek Lisans Programları Arasında Geçiş İstem Dİlekçesi 5.1
Doktora Yeterlik Sınavı Doktora Yeterlik Sınavı Başvuru İstem Dilekçesi 6.1
Mezuniyet Belgesi İstem Dilekçeleri Tezli Yüksek Lisans/Doktora Diploma İstem Dilekçesi 7.1
Tezsiz Yüksek Lisans Diploma İstem Dilekçesi 7.2
Askerlik İle İlgili Dilekçeler Askerlik Sevk Tehiri İstem Dilekçesi 8.1
Askerlik Sevk Tehiri İptal İstem Dilekçesi 8.2
Araştırma Görevlisi Askerlik Dönüşü Göreve Başlama İstem Dilekçesi 8.3
Araştırma Görevlileri İçin Genel Dilekçe Genel Dilekçe 9.1
Yurtiçi, Yurtdışı Görevlendirme ve Görev Yolluğu, Seyahat Dilekçeleri Yurtdışı Görevlendirmeler İçin Pasaport Dilekçesi 10.1
Yurtdışından Dönen Araştırma Görevlisi İçin Göreve Başlama İstem Dilekçesi 10.2
Yurtiçi ve Yurtdışı Görevlendirmeleri İçin Doldurulması Gereken Dilekçe Örneği 10.3
Geçici Görev Yolluğu İstem Dilekçesi 10.4
Seyahat Sonuç Raporu 10.5
İzin Dilekçeleri Akademik Personel İzin İstem Dilekçesi 11.1
İdari Personel İçin Kısa Süreli İzin ve Görev Belgesi 11.2
Taşınır İstek Taşınır İstek Belgesi 12.1
Telafi Dilekçeleri Ders Telafi Dilekçesi 13.1
Not Bildirim Telafi Dilekçesi 13.2
Maddi Hata Not Bildirim Dilekçesi 13.3
Af Dilekçesi Af