TEZSİZ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI

 • Öğrenci, en az 10 dersten başarılı olmalı ve dönem projesini başarıyla sunmalıdır.
 • Alacağı derslerden en az birisi kayıtlı olduğu Tezsiz Yüksek Lisans programının zorunlu dersi olmalıdır. Diğer dersler, Tezsiz YL veya Tezli YL programlarının Zorunlu/Seçmeli derslerinden alınabilir.
 • Tezsiz YL öğrencisi, doktora programından ders alamaz.

TEZLİ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI

 • Öğrenci en az 7 ders almalı (en az 56 AKTS), ayrıca “Araştırma Yöntemleri” dersinden başarılı olmalı ve seminerini başarıyla vermelidir.
 • Alacağı derslerden en az birisi kayıtlı olduğu Tezli Yüksek Lisans programının zorunlu dersi olmalıdır. Diğer dersler, Tezsiz YL veya Tezli YL programlarının Zorunlu/Seçmeli derslerinden ve Doktora programının Seçmeli derslerinden alınabilir.
 • Danışmanı atanan her öğrenci danışmanına ait olan “Uzmanlık Alan Dersi”ni almalıdır. “Uzmanlık Alan Dersi” toplamda en az iki dönem alınmalıdır.
 • Tez Konusu belirlenen her öğrenci, danışmanına ait olan “Tez Çalışması” dersini almalıdır. “Tez Çalışması” dersi toplamda en az iki dönem alınmalıdır.

DOKTORA PROGRAMI

 • Öğrenci en az 7 ders almalı (en az 70 AKTS), ayrıca “Araştırma Yöntemleri” dersinden başarılı olmalı ve seminerini başarıyla vermelidir.
 • Alacağı derslerden en az birisi kayıtlı olduğu Doktora programının zorunlu dersi olmalıdır. Diğer dersler, Tezli YL veya Doktora programlarının Zorunlu/Seçmeli derslerinden alınabilir.
 • Doktora öğrencisi, Tezsiz YL programından ders alamaz.
 • Danışmanı atanan her öğrenci, danışmanına ait olan “Uzmanlık Alan Dersi”ni her dönem almalıdır.
 • Öğrenci, Doktora Yeterlik Sınavına gireceği dönem “Yeterliğe Hazırlık Çalışması” dersini almalıdır.
 • Tez konusu belirlenen her öğrenci, danışmanına ait olan “Tez Çalışması” dersini almalıdır. “Tez Çalışması” dersi toplamda en az dört dönem alınmalıdır.

BÜTÜNLEŞİK DOKTORA PROGRAMI

 • Öğrenci en az 14 ders almalı (en az 140 AKTS), ayrıca “Araştırma Yöntemleri” dersinden başarılı olmalı ve 2 (iki) semineri başarıyla vermelidir.
 • Alacağı derslerden en az ikisi kayıtlı olduğu Doktora programının zorunlu dersi olmalıdır. Diğer dersler Tezli YL veya Doktora programlarının Zorunlu/Seçmeli derslerinden alınabilir.
 • Bütünleşik Doktora programı öğrencisi, Tezsiz YL programından ders alamaz.
 • Danışmanı atanan her öğrenci, danışmanına ait olan “Uzmanlık Alan Dersi”ni her dönem almalıdır.
 • Öğrenci, Doktora Yeterlik Sınavına gireceği dönem “Yeterliğe Hazırlık Çalışması” dersini almalıdır.
 • Tez dönemindeki her öğrenci, danışmanına ait olan “Tez Çalışması” dersini almalıdır. “Tez Çalışması” dersi toplamda en az dört dönem alınmalıdır.