Genel Başvuru Koşulları

A-YÜKSEK LİSANS:

 • Lisans Mezuniyet Belgesi.
 • Lisans Mezuniyet Transkripti (4’lük sistemde en az 2.00 veya 100’lük sistemde eş değer puan olmalı).
 • Tezli Yüksek Lisans için Yabancı Dil Belgesi (Son 5 yıl içerisinde alınan YÖKDİL veya YDS’den en az 50 puan gereklidir. Ayrıca uluslararası geçerliği olan bir yabancı dil sınavından alınmış bu puana eşdeğer puan. (http://dokuman.osym.gov.tr/pdfdokuman/2016/GENEL/EsdegerlikTablosu29012016.pdf). Tezsiz Yüksek Lisans programlarında yabancı dil koşulu aranmaz.
 • ALES (Sayısal) tezli yüksek lisans için en az  60,  Tezsiz Yüksek Lisans en az 55 olmalıdır (II. Öğretim Tezsiz Yüksek Lisans Programlarına başvuruda bulunacak adaylarda ALES şartı aranmaz).

B-DOKTORA:

 • Yüksek Lisans Mezuniyet Belgesi (06 Şubat 2013 tarih ve 28551 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmeliğin madde1/b fıkrasına göre; 06 Şubat 2013 tarihinden sonra tezsiz yüksek lisans programına başlayıp mezun olan öğrenciler doktora programına başvuru yapamayacaklardır).
 • Yüksek Lisans Mezuniyet Transkripti (4’lük sistemde en az 2.75 veya 100’lük sistemde eş değer puan olmalı, Ankara Üniversitesinden mezun olmayanlar 2 adet onaylı örnek vermelidir).
 • Yabancı Dil Belgesi (Son 5 yıl içerisinde alınaın YÖKDİL veya YDS’den en az 55 puan gereklidir. Ayrıca uluslararası geçerliği olan bir yabancı dil sınavından alınmış bu puana eşdeğer puan (http://dokuman.osym.gov.tr/pdfdokuman/2016/GENEL/EsdegerlikTablosu29012016.pdf).
 • ALES (Sayısal) en az  60 olmalıdır.

C-BÜTÜNLEŞİK  DOKTORA:

 • Lisans Mezuniyet Belgesi.
 • Lisans Mezuniyet Transkripti (4’lük sistemde en az 3.00 veya 100’lük sistemde eş değer puan olmalı, Ankara Üniversitesinden mezun olmayanlar 2 adet onaylı örnek vermelidir).
 • Yabancı Dil Belgesi (Son 5 yıl içerisinde alınan YÖKDİL veya YDS’den en az 55 puan gereklidir. Ayrıca uluslararası geçerliği olan bir yabancı dil sınavından alınmış bu puana eşdeğer puan (http://dokuman.osym.gov.tr/pdfdokuman/2016/GENEL/EsdegerlikTablosu29012016.pdf).
 • ALES (Sayısal) 80 olmalıdır.

D-YABANCI UYRUKLU ÖĞRENCİLER:

 • Mezuniyet Transkripti (Yabancı Ülkelerden alınanların noterden onaylı tercümesi, 2 adet).
 • Doktora Programlarına başvuracak adaylar için  Yüksek Lisans Mezuniyet not ortalaması 4’lük sistemde en az 2.75 veya 100’lük sistemde eş değer puan olmalı.
 • Mezuniyet Belgesi (Yabancı ülkelerden alınanların noterden onaylı tercüme edilmiş örneği).
 • Tezli Yüksek Lisans, Tezsiz yüksek Lisans ve Doktora için TÖMER tarafından verilen en az [C 1] seviyesi Türkçe Kursu Diploma Sınavı sonuç belgesi (Yabancı uyruklu olup, orta öğrenimini, lisans veya yüksek lisans öğrenimini Türkçe eğitim-öğretim yapan bir kurumda tamamlamış olanlardan Türkçe Dil Sınav Belgesi istenmez),
 • Lisans veya Yüksek Lisans öğrenimlerini Türkiye’deki Yükseköğretim Kurumlarından birinde yapmış olanlar Türk öğrenciler gibi ALES şartı ve puanına tabidir.
 • Tezli Yüksek Lisans programı için anadilleri dışında yabancı dil belgesi (YÖKDİL, YDS’den en az 50 puan alındığını gösteren belge. Ayrıca ÖSYM sayfasında ilan edilen ve uluslararası geçerliği olan bir yabancı dil sınavından alınmış bu puana eşdeğer puan).  Tezsiz Yüksek Lisans Programlarında yabancı dil koşulu aranmaz.
 • Doktora programı için anadilleri dışında İngilizce, Almanca, Fransızca, İtalyanca, İspanyolca, Rusça, Arapça, Çince, Japonca, Farsça yabancı dil belgesi (Son 5 yıl içerisinde alınan YDS’den en az 55 puan alındığını gösteren belge. Ayrıca ÖSYM sayfasında ilan edilen ve uluslararası geçerliği olan bir yabancı dil sınavından alınmış bu puana eşdeğer puan (http://dokuman.osym.gov.tr/pdfdokuman/2016/GENEL/EsdegerlikTablosu29012016.pdf).  Tezsiz Yüksek Lisans Programlarında yabancı dil koşulu aranmaz.

NOT: Lisansüstü programlara başvuru koşulları ve kontenjanlar eğitim-öğretim yılına ve Anabilim Dallarına göre güncellenebilmektedir. Lütfen güncel duyurularımızı takip ediniz.

19-20 Eğitim-Öğretim Yılı Bahar Yarıyılı Lisansüstü Program Kontenjanları ve Başvuru Koşulları

19-20 Eğitim-Öğretim Yılı Güz Yarıyılı Lisansüstü Program Kontenjanları ve Başvuru Koşulları

18-19 Eğitim-Öğretim Yılı Bahar Yarıyılı Lisansüstü Program Kontenjanları ve Başvuru Koşulları

18-19 Eğitim-Öğretim Yılı Güz Yarıyılı Lisansüstü Program Kontenjanları ve Başvuru Koşulları

17-18 Eğitim-Öğretim Yılı Bahar Yarıyılı Lisansüstü Program Kontenjanları ve Başvuru Koşulları

17-18 Eğitim-Öğretim Yılı Güz Yarıyılı Lisansüstü Program Kontenjanları ve Başvuru Koşulları